Vier L re-integratie   Home | Over Vier L | Kwaliteit | Contact
Talent en inzet optimaal benut

"Ik ben terug"

In Mexico ben ik universitair geschoold, maar hier in Nederland kwam ik tot nu toe moeilijk aan het werk doordat ik niet handig genoeg was met computers.

Via een traject bij Vier L leer ik nu alles van Word, Excel en Outlook, zodat ik meer kans maak op een baan op mijn niveau.

Bij het opstellen van het traject hebben we breder gekeken dan naar werk alleen: samen met mijn begeleider werk ik nu ook aan wat meer structuur in mijn privé-leven.

Elta Blasquez

Kwaliteit

Klachtenreglement

Privacyreglement

Privacyverklaring

Gedragscodes

 

Kwaliteit

Vier L levert kwaliteit en hecht aan goede samenwerking met instanties die kwaliteit bevorderen.

U vindt in ons team kennis en ervaring in het hele palet van re-integratie, arbeidsdeskundigheid, human resources, loopbaanbegeleiding en arbeids- en organisatiepsychologie.

In ons team vindt u verschillende gecertificeerde jobcoaches en arbeidsdeskundigen. Andere speerpunten in onze aanpak zijn homecoaching en psychosociale begeleiding.

Erkenning UWV

Vier L is door het UWV erkend als jobcoaching organisatie.

Blik op Werk

Vier L heeft sinds 2007 het Blik op Werk keurmerk. Daarvoor heette het keurmerk het Borea Keurmerk, dit hebben we vanaf 2004 jaarlijks behaald.

Het keurmerk houdt in dat we kwaliteit leveren voor onze cliënten, zorgvuldig omgaan met mensen en steeds kritisch blijven kijken naar hoe we zelf presteren. Bij elk traject dat Vier L uitvoert, werken wij aan deze kwaliteit. Bij de jaarlijkse toetsing blijkt dat wij steeds weer voldoen aan de normen die Blik op Werk stelt.

Blik op Werk houdt de kwaliteit in de gaten van dienstverleners in de re-integratie, arbo, outplacement, loopbaan coaching en opleidingen, die zich inzetten voor de inzetbaarheid en inburgering van mensen met en zonder baan. De stichting Blik op Werk meet de kwaliteit van ons werk. Daarbij richt zij zich ieder jaar op een ander stuk, maar de centrale vraag blijft of cliënten en opdrachtgevers tevreden zijn. Met trots kunnen wij zeggen dat dit jaarlijks wordt bevestigd!

Op 12 februari 2019 ontvingen wij ons meest recente keurmerk. Bekijk ons Blik op Werk certificaat (.pdf).

Stichting Blik op Werk is een samenwerking tussen:
  • de Landelijke Cliëntenraad (LCR)
  • UWV
  • Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
  • de brancheorganisatie voor werk, loopbaan en vitaliteit (Boaborea)
  • de MBO-raad

Daarnaast vertegenwoordigen VNO-NCW en FNV de werkgevers en werknemers.

www.blikopwerk.nl

Oval kwaliteitseisen

Vanaf 2015 voldoen wij ook aan de kwaliteitseisen van Oval, onze branchevereniging. Deze Oval kwaliteitseisen hebben betrekking op o.a. de medewerkers en de communicatie richting opdrachtgever en cliënt. Tevens handelt Vier L naar de Oval-gedragscode o.a. op het gebied van integriteit en privacy. Bekijk ons Oval-certificaat (.pdf).

Meer over Oval:

  • Website:www.oval.nl
  • Visie-video Oval. Hierin vertellen directeur Petra van de Goorbergh en drie leden van OVAL hoe hun activiteiten bijdragen aan duurzame inzetbaarheid.