Vier L re-integratie   Home | Over Vier L | Kwaliteit | Contact
Schakel tussen gemeenten, UWV en bedrijven


Graag verder met Vier L

Al vele jaren werken we met Vier L bij het zoeken naar Begeleid Werken plekken en het begeleiden van onze mensen op die plekken. Vele medewerkers worden al jarenlang naar tevredenheid begeleid in dienst bij een externe werkgever. Ook van de diverse werkgevers horen wij tevreden geluiden.

Voor ons gaat de medewerking altijd soepel. verslaglegging en andere administratieve zaken zijn altijd in orde. Medewerkers zijn snel bereikbaar, zowel via de mobiele telefoon als ook via de e-mail.

U begrijpt dat bij de jaarlijkse evaluatie de samenwerking niet ter discussie is gesteld. Wel is bekeken wat we nog meer voor elkaar zouden kunnen betekenen.Fester Aarts
Manager Personele en Sociale Zaken,
De Betho


Meer
mogelijkheden:

Alle producten

 

Dienstverlening aan overheid


Reeds vanaf 2001 voert Vier L haar re-integratiedienstverlening uit in opdracht van UWV en gemeentelijke Sociale Diensten. Deze dienstverlening varieert van individuele maatwerk modules tot groepstrainingen.

 

 

Voor een volledig overzicht van onze dienstverlening, zie: Productenboek overheid (.pdf).