Vier L re-integratie   Home | Over Vier L | Kwaliteit | Contact
Schakel tussen gemeenten, UWV en bedrijven


"Menselijk en flexibel"


Deze woorden komen direct bij me op als ik denk aan de samenwerking met Vier L.

Vier L steunt ons in de zorg voor uitkeringsgerechtigden die door arbeidsongeschiktheid al langere tijd aan de kant staan op de arbeidsmarkt. Zo hebben we al veel van onze klanten een stap verder kunnen helpen in de zingeving van hun leven.

De samenwerking ervaar ik als heel prettig: de adviseurs geven steeds goed aan wat mogelijk is en waar de grenzen liggen. Hierdoor weet je goed wat je aan elkaar hebt en waar Vier L voor staat.Mariëlla de Boer,

Beleidsmedewerker ISD Voorne-Putten-Rozenburg


Meer
mogelijkheden:

Alle producten

 

Dienstverlening

 

Spoor 2 re-integratie Outplacement
Waar kan mijn werknemer na ziekte weer aan de slag? »   Maatwerk en een pragmatische aanpak, gericht op actieve jobhunting »  
   
Wie biedt onze werkzoekenden een werkervaringsplek? Dienstverlening aan overheid

Vier L brengt vraag en aanbod op de arbeidsmarkt samen en helpt u bij het maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) »

 

Re-integratiedienstverlening in opdracht van UWV en gemeentelijke sociale diensten »