Vier L re-integratie   Home | Over Vier L | Kwaliteit | Contact
Partner in Re-integratie en Inzetbaarheid

 


Meer
mogelijkheden:

Alle producten

 

Duurzame inzetbaarheid

 

Vier L is graag uw partner op het gebied van re-integratie.

 

Echter, misschien nog wel liever zijn we partner op het gebied van Duurzame Inzetbaarheid, juist in het kader van preventie en het voorkómen van verzuim.


Wij hebben preventieve interventies te bieden, zoals:
 

 • Jobcoaching: kan ingezet worden om uitval te voorkomen, om belastbaarheid te vergroten, om te leren grenzen te stellen, om iemands functioneren te verbeteren, om iemands werkplezier en tevredenheid te vergroten
   
 • Loopbaanassessment: deze relatief korte en effectieve interventie, biedt uw medewerker weer perspectief. Een loopbaanassessment gevolgd door één of meerdere gesprekken geeft uw medewerker inzicht in alternatieve mogelijkheden om zijn of haar loopbaan te vervolgen, indien er twijfel is op het gebied van iemands duurzame inzetbaarheid.
   
 • Homecoaching: uitval voorkomen door knelpunten in de privé-situatie op te lossen of hanteerbaar te maken
   
 • De Werkscan: een methodiek om de hoogte van het werkvermogen van de medewerkers te meten en de knelpunten op het gebied van Duurzame Inzetbaarheid inzichtelijk te maken. De medewerker wordt gestimuleerd om actief aan de slag te gaan met zijn of haar Duurzame Inzetbaarheid. De Werkscan is een laagdrempelige en praktische manier om veel managementinformatie te verkrijgen, die input levert voor beleid en de inzet van effectieve interventies op het gebied van Duurzame Inzetbaarheid.
   
 • Ontwikkeling en coaching van leidinggevenden t.b.v. het voeren van Inzetbaarheidsgesprekken
   
 • Outplacement: kan ingezet worden om uitval te voorkomen en om uw medewerker te begeleiden naar een nieuwe baan, waarin de medewerker inzetbaar kan zijn tot de pensioengerechtigde leeftijd
 • Arbeidsdeskundig Advies: bij knelpunten op het gebied van iemands Duurzame Inzetbaarheid
   
 • Werkplekonderzoek: om te beoordelen of een functie passend is of passend te maken is
   
 • Loonwaardeadvies: onderzoek naar iemands mogelijk verminderde loonwaarde