Vier L re-integratie   Home | Over Vier L | Kwaliteit | Contact
Talent en inzet optimaal benut

Nieuwsarchief 2013

Nieuwsarchief 2012

Nieuwsarchief 2011

Nieuwsarchief 2010

Nieuwsarchief 2009

 

Nieuws


"Gedragsverandering in de zorg verdient lof"

december 2018

"Al vele jaren werk ik voor opdrachtgevers in de zorg. Wat een boeiende branche én wat een bevlogen mensen werken er in deze sector. Ik zie echter ook dat die bevlogenheid een keerzijde kan hebben. Veel van deze bevlogen professionals zorgen goed voor hun cliënten, maar minder goed voor zichzelf."

"Ik snap dat de waan van de dag en de druk(te) ervoor kan zorgen dat je als zorgprofessional niet alle aanwezige hulpmiddelen inzet. Dat je soms pauzes overslaat. Zeker ook als dat de heersende cultuur is binnen de locatie. Dat dit kan leiden tot langdurige en structurele uitval, ondervind ik regelmatig."

"Gelukkig zijn veel werkgevers en werknemers in de zorg er zich meer en meer van bewust dat er soms een gedragsverandering nodig is om een gezonde en duurzame loopbaan te (laten) hebben in de zorg. En een gedragsverandering is voor de meesten erg lastig. Niet in de laatste plaats omdat dit bijna altijd gepaard gaat met sterke weerstand van anderen. Daarom wil ik met dit schrijven mijn waardering uitspreken voor de koplopers in de zorg. Zij maken de weg vrij naar een gezondere sector."

Henri van den Heuvel, senior re-integratieadviseur bij Vier LAnnemarie Romijn geregistreerd als loopbaanprofessional bij Noloc

oktober 2018

Re-integratieadviseur Annemarie Romijn is weer voor drie jaar geregistreerd bij Noloc als loopbaanprofessional. Noloc is het beroepsregister voor loopbaanprofessionals en jobcoaches. Vier L biedt medewerkers graag een kort loopbaanassessment aan, dan wel een wat langer traject loopbaancoaching. Enkele beroepsgroepen kunnen hiervoor zelfs subsidie ontvangen. Meer info op de website van het Ministerie van SZW en in de folder Ontwikkeladvies Vijfenveertigplussers.Vier L gecontracteerd door CZ Bedrijfszorg

januari 2018

CZPer 1 januari jl. is Vier L gecontracteerd door CZ Bedrijfszorg. Zodoende kunnnen wij tegen een aantrekkelijk tarief diverse interventies uitvoeren voor de werkgevers die zijn aangesloten bij CZ. Voorbeelden daarvan zijn spoor 2 re-integratie, arbeidsdeskundig onderzoek, loopbaanassessment en outplacement.

Bent u als werkgever aangesloten bij CZ en heeft u interesse? Ik kom graag eens kennismaken om onze dienstverlening toe te lichten. Sofie Jansen, directeur Vier L.Vacature Re-integratieadviseur

januari 2018

Vier L is op zoek naar een ervaren Re-integratieadviseur (regio Den Bosch) ter versterking van ons team! DEZE VACATURE IS VERVULD PER 1-3-2018. Meer infoNieuwe opdracht van Gemeente Best: alleenstaande ouders met grote afstand tot arbeidsmarkt 'arbeidsfit' maken

mei 2017

In mei 2017 is Senior Re-integratieadviseur Petra van der Heijden-Edink gestart met een nieuw project in opdracht van de gemeente Best. Zij gaat een groep alleenstaande ouders met een grote achterstand tot de arbeidsmarkt 'arbeidsfit' maken. Samen met de cliënten gaat zij werken aan hun belemmeringen ten aanzien van werk, zodat deze worden opgelost of in ieder geval hanteerbaar worden. Tevens gaan de cliënten onder begeleiding een realistische beroepsrichting uitgediepen. Ook ontwikkelen ze hun sollicitatie- en presentatievaardigheden.

Empowerment is verweven in de totale aanpak van het traject. Waar mogelijk zetten we werkervaringsplaatsen in om recente werkervaring op te doen en werknemersvaardigheden te ontwikkelen. Hierbij werken wij onder andere samen met Het Goed in Best.

De intakegesprekken zijn nu achter de rug en eind van de maand staat de eerste wekelijkse groepsbijeenkomst gepland. Wij gaan ervoor om er samen met de klantmanagers van Gemeente Best en Het Goed een succes van te maken!


Een pleidooi voor een effectiever gebruik van de transitievergoeding

februari 2017

In Denemarken kunnen werkgevers eenvoudiger hun werknemers ontslaan. Maar deze oud-medewerkers krijgen dan wél een hoge WW-uitkering, actieve ondersteuning én budget voor scholing om weer snel een passende baan te vinden. Een voorbeeld voor Nederland?

Eens in de zoveel jaren komt de Deense arbeidsmarkt weer in beeld als ideaal voorbeeld voor Nederland, zo ook nu weer. En dat is ook niet zo gek, het lijkt een mooi én succesvol systeem. Maar er zijn ook nadelen. Zo is het bijvoorbeeld behoorlijk kostbaar. Hoe dan ook, is het een systeem waarbij scherpe keuzes zijn gemaakt.

In polderland Nederland lijkt het overnemen van een dergelijk scherp systeem (nog) niet realistisch. Kunnen we ons dan wel laten inspireren door het Deense model en trachten onderdelen hiervan te vertalen naar ons land?

Laten we inzoomen op een, in mijn ogen, pijnlijke angel in de Wet Werk en Zekerheid: de transitievergoeding. Gelukkig worden werkgevers in de toekomst waarschijnlijk gecompenseerd voor de transitievergoeding voor hun arbeidsongeschikte medewerkers. Toch word ik bedroefd als ik zie hoe weinig ontslagen medewerkers hun ontslag-vergoeding gebruiken voor investering in hun loopbaan. Een begrijpelijke reflex, er is tenslotte sprake van een terugval in inkomsten. Maar uiteindelijk gaat dit ten koste van hun arbeidsmarktpositie. Ook zal het vaak zorgen voor een verdere terugval in inkomsten en bijbehorende negatieve effecten.

Ik pleit daarom voor het verplicht stellen dat een transitievergoeding voor een (groot) gedeelte wordt gebruikt voor investering in de verdere loopbaan. Kunnen we daarna opnieuw weer eens gaan kijken naar het Deense model.

Henri van den Heuvel, senior re-integratieadviseur bij Vier L


Minister wil controle en sancties werkgever bij re-integratietraject laten vervallen

januari 2017

Minister Asscher is bezig met een wetsvoorstel aangaande de inzet van spoor 2. Hij wil dat de controle- en sanctiemogelijkheid van het UWV op re-integratieverplichtingen bij werkgevers, die eigenrisicodrager zijn, komt te vervallen. Dat biedt perspectieven voor meer maatgerichte en vooral duurzaame re-integratietrajecten.

Asscher is van mening dat de eigenrisicodrager, samen met zijn eventuele verzekeraar, al voldoende prikkels heeft om een adequaat re-integratietraject in te zetten.

Nu maar hopen dat dit idee wordt omgezet in een passend wetsvoorstel en vervolgens ook wordt gedragen door beide kamers. Want dan krijgen werkgevers en verzekeraars, samen met de arbeidsongeschikte medewerker, eindelijk de volledige ruimte om een maatgericht en vooral duurzaam re-integratietraject in te zetten. Ook kan er dan aandacht zijn voor de juiste timing bij het inzetten van een re-integratietraject. Zo kan er bijvoorbeeld eerst worden gewerkt aan rouwverwerking of het oplossen van privé- en psychische problematiek. En… zo kunnen werkgevers en verzekeraars nog betere ondersteuning krijgen van goede re-integratiebureaus met hun expertise en kennis. Ik steek mijn duim alvast omhoog!

Henri van den Heuvel, casemanager 'Regie op Verzuim'/ re-integratieadviseur bij Vier L


Rouw- en Re-integratiebegeleiding voor de gemeente Breda

december2016

Vier L gaat in het nieuwe jaar starten met een innovatief project voor de gemeente Breda. Het is een project voor cliënten die wegens een ingrijpend verlies te maken hebben met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Het verlies van de clië kan te maken hebben met het verlies van een persoon wegens overlijden, een ongewenste scheiding of vermissing, maar ook het verlies van werk of gezondheid. In dit kader maakt Vier L gebruik van de jarenlange samenwerking met Peter Tomesen van ToCo, die gespecialiseerd is in rouwbegeleiding. Vier L neemt de re-integratiebegeleiding naar werk voor haar rekening.

Met dit project willen wij graag aantonen, dat aandacht en tijd voor rouwbegeleiding resulteert in een effectievere re-integratie naar werk. Doelstellingen zijn het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt en in veel gevallen ook werkhervatting in betaald werk. Vier L en ToCo zetten voor dit innovatieve project graag hun expertise in en gaan aan de slag met veel betrokkenheid.


Vier L viert 15-jarig bestaan samen met vluchtelingen

's-Hertogenbosch, 31 oktober 2016

Op dinsdag 1 november viert Vier L haar 15-jarige bestaan als re-integratiebedrijf. In de ochtend heeft het team van Vier L in samenwerking met Vluchtelingenwerk een bijeenkomst georganiseerd met vluchtelingen uit Den Bosch. Doel van de bijeenkomst is het delen van onze expertise en ervaring op het gebied van re-integratie en participatie in de maatschappij en op de arbeidsmarkt.

Naast dit zogenaamde "cadeautje aan de maatschappij", vervolgt het team de dag met een gezellig uitstapje in de binnenstad van Den Bosch.

Als directeur van Vier L kijk ik met trots terug op de afgelopen 15 jaar en bedank ik graag alle medewerkers, opdrachtgevers en samenwerkingspartijen voor de mooie samenwerking.

Sofie Jansen, Directeur Vier L


Zijn de maatregelen van Asscher een goed idee?

Minister Asscher maakte onlangs wetswijzigingen bekend die voor werkgevers van groot belang zijn in 2017. Zo kondigde hij onder meer aan om de loonsanctie voor werkgevers op te heffen bij het te laat inzetten van een tweede spoor re-integratie traject. Een goed plan? Ik denk in sommige gevallen wel!

Focus verleggen van tweede spoor naar eerste spoor re-integratie
Te vaak worden wij als re-integratiebedrijf ingeschakeld voor het opstarten van een re-integratie spoor 2 traject, terwijl dit voor de specifieke situatie niet wenselijk is. Het wordt dan puur gedaan om het dossier te dichten en sanctie van het UWV te voorkomen.

Neem nu het geval, waarin een medewerker al weer een groot percentage heeft hervat in eigen werk. De bedrijfsarts geeft daarbij de prognose dat volledige werkhervatting in eigen werk binnen twee maanden te verwachten is. Tevens is de medewerker zelf zeer gemotiveerd om dit te realiseren. Mijns inziens kan dan beter de focus, tijd en energie worden gestoken in dit re-integratiedoel, namelijk werkhervatting in eigen werk!

Een adequaat spoor 2 traject kost de medewerker een flinke wekelijkse tijdsinvestering. De focus leggen op re-integratie spoor 1 is dan effectiever voor beide partijen. Een traject 'voor de vorm' opstarten is dan niet wenselijk. Goed overleg voeren tussen medewerker en casemanager, advies inwinnen bij bedrijfsarts en arbeidsdeskundige, en planmatig te werk gaan, zijn dan betere alternatieven. Re-integratie tweede spoor moet worden ingezet indien dit zinvol is, niet alleen omdat het eerste ziektejaar is verstreken.

Meer aandacht voor preventieve maatregelen
Aan de andere kant mag er meer aandacht komen voor preventie en duurzame inzetbaarheid. Een onderzoek doen naar iemands duurzame inzetbaarheid, bijvoorbeeld door een instrument als de werkscan, wordt nog te weinig gedaan. Dit terwijl een dergelijk onderzoek heel relevante informatie en handvatten oplevert. Een loopbaanadvies inzetten voor een medewerker, bij wie daadwerkelijk twijfels zijn over zijn of haar duurzame inzetbaarheid, gebeurt mijns inziens nog te weinig.

Het zoeken naar alternatieve mogelijkheden, het inwinnen van informatie over omscholing en / of het onderzoeken van de arbeidsmarktperspectieven, zijn allemaal zaken die vaker preventief ingezet kunnen worden en waarbij wij u graag van dienst zijn!

Sofie Jansen, Directeur Vier L

 


Uit de praktijk van Vier L
Cliënt krijgt meer zelfvertrouwen op de werkvloer dankzij jobcoaching

Jobcoaching is praktische begeleiding op en tijdens het uitvoeren van het werk. Een vorm van coaching speciaal voor cliënten met arbeidsbeperkingen. Cliënt Peter Meeuwsen vaart er wel bij.

Al sinds 2003 werkt cliënt Peter Meeuwsen voor zijn huidige werkgever. Eerst op basis van detachering vanuit de Betho. Vanaf 2007 kreeg hij een vaste aanstelling Begeleid Werken, met daarbij begeleiding van Vier L in de vorm van jobcoaching.

Peter werkt als constructiemedewerker. Zijn dagelijkse werk bestaat uit het bouwen van machines, plaatwerk en lassen, voornamelijk met RVS. Peter werkt meestal solistisch aan een opdracht, maar soms ook samen met een collega.

Werk met voldoende uitdaging
Tijdens een gesprek met zijn begeleidster Tamara van der Schoor geeft Peter aan, dat er voldoende uitdaging in zijn werk zit: "Ik leer nog steeds nieuwe dingen en vind het fijn om nauwkeurig bezig te zijn. Ik heb het nog steeds naar mijn zin hier."

Peter geeft aan zijn arbeidsbeperking tijdens het werk niet altijd te ervaren. Hij voelt zich volledig geaccepteerd door zijn werkgever en collega's. Hij is met name niet zo stressbestendig, kan daardoor prikkelbaar en opvliegerig zijn. De werkgever maakt dit bespreekbaar, met name zijn chef werkplaats en zijn collega's gaan hierover met Peter in gesprek. Maar hij ontvangt ook regelmatig positieve feedback.

"Ik word begrepen en goed begeleid"
Peter geeft aan dat hij het fijn vindt om begeleiding de ontvangen in de vorm van jobcoaching. Met sturing, tips of gewoon koffie. "De ene keer drinken we een bak koffie. De andere keer gaan we behoorlijk diep op zaken in." Vanuit zijn opvoeding heeft Peter niet veel zelfvertrouwen mee gekregen. Hierin voelt hij zich gesterkt door de begeleiding. "Het is fijn om neutraal met iemand over zaken te kunnen praten."

Meer stressbestendig worden, meer zelfvertrouwen krijgen en dingen makkelijker naast zich neer kunnen leggen. Dat zijn de zaken die Peter nog wil bereiken met de jobcoaching. Op de vraag hoe hij Vier L ervaart als organisatie, antwoordt hij: "Super! Ik word begrepen en goed begeleid." Aandachtspunten bij zijn job coaching heeft hij momenteel niet.

 


Vier L onderschrijft belang van ambassadeur ouderenwerkloosheid
In dienst nemen van ouderen heeft veel voordelen

Met de benoeming van oud-voetballer John de Wolf tot ouderenambassadeur is de werkloosheid onder ouderen onlangs weer op de kaart gezet. Vier L onderschrijft het belang van de extra aandacht voor ouderenwerkloosheid. Het in dienst nemen van ouderen heeft juist veel voordelen.

Al jarenlang kennen we binnen ons vakgebied een ambassadeur voor jongerenwerkloosheid. Nu heeft Minister Asscher onlangs oud-voetballer John de Wolf benoemd als de eerste ambassadeur ouderenwerkloosheid. Zijn missie om meer ouderen aan het werk te helpen en vooroordelen weg te nemen is hard nodig, gezien de grote werkloosheid onder 50-plussers. Asscher is blij met De Wolf als nieuw boegbeeld. Volgens de minister voelt De Wolf zich betrokken bij werkloze 50-plussers, straalt hij daadkracht uit en kan hij een positieve bijdrage leveren aan de beeldvorming.

50-plussers in de bloei van hun leven
De Wolf is van mening dat de 50-plussers van nu veel actiever en fitter zijn, vol plannen en ideeën zitten en in de bloei van hun leven zijn. De vooroordelen van werkgevers die denken dat ouderen vaker ziek zijn en niet flexibel, geldt volgens hem slechts voor een klein gedeelte.

Verantwoordelijkheidsgevoel, creativiteit en zelfstandigheid
Binnen re-integratietrajecten en outplacementtrajecten benadrukken wij vaak de voordelen van het in dienst nemen van ouderen. Ouderen hebben bijvoorbeeld een groot verantwoordelijkheidsgevoel en een hoge mate van zelfstandigheid en creativiteit. Ze zijn erg loyaal ten opzichte van hun werkgever. Ze kunnen intern als coach of mentor dienen, waar nieuwe of jonge werknemers wel bij varen. Voor wat betreft flexibiliteit kan juist gesteld worden, dat ze open staan voor deeltijdwerk en minder gebonden zijn aan vaste uren. Levenservaring leert een mens te relativeren en gemakkelijker om te gaan met moeilijke situaties.

Fiscaal aantrekkelijk
Ervaren werknemers kosten niet noodzakelijk meer. Zo zijn er tal van overheidsmaatregelen die het tewerkstellen van 50-plussers fiscaal aantrekkelijker maken.

Sofie Jansen, Directeur Vier L

 


Lifecoaching WageningenLifecoaching Wageningen
Vier L heeft een nieuwe samenwerking met de gemeente Wageningen op het gebied van Lifecoaching. Lifecoaching is individuele ondersteuning met als doel verschillende problemen in de persoonlijke levenssfeer, die een belemmering vormen bij de participatie, proberen op te lossen of beheersbaar te maken. Te denken valt aan problemen op het gebied van administratie, huishouden, verslaving, schulden, werk etc.

Op 10 december jl. heeft Vier L zich gepresenteerd aan de gemeente Wageningen door middel van een elevator pitch. Re-integratieadviseur Petra Edink, die veel ervaring heeft op dit gebied en tevens psycholoog is, nam het woord. Peter Tomesen, ervaren Lifecoach met specialisatie op het gebied van rouw- en verliesbegeleiding, vulde aan.


Psychosociale Begeleiding gemeente Vught
Ook de komende 3 jaar zet Vier L de samenwerking voort met de gemeente Vught op het gebied van Psychosociale Begeleiding.

Al vanaf 2012 voert Vier L deze trajecten uit in Vught, waarbij de focus ligt op het oplossen of hanteerbaar maken van belemmeringen van de cliënt. Het doel is weer te kunnen re-integreren in werk of vrijwilligerswerk.

Daarnaast werken we aan de zelfredzaamheid van de cliënt. Heel concreet betekent dit bijvoorbeeld dat we aan de slag gaan met iemands schuldenproblematiek. Daarbij is het van belang dat we iemand handvatten bieden om in de toekomst zelf de financiële situatie onder controle te houden. Waar mogelijk zetten we in dit traject ook al stappen richting werk dan wel vrijwilligerswerk.


Oval kwaliteitseisen
Reeds vanaf 2004 beschikt Vier L over het Blik op Werk keurmerk voor de re-integratiebranche. Vanaf 2015 voldoen wij daarnaast ook aan de kwaliteitseisen van Oval, onze branchevereniging. Deze Oval kwaliteitseisen hebben betrekking op o.a. de medewerkers en de communicatie richting opdrachtgever en cliënt. Tevens handelt Vier L naar de Oval-gedragscode o.a. op het gebied van integriteit en privacy. Onder 'Kwaliteit' vindt u ons certificaat.


Workshop Kanker en WerkGroepstraining Werk en Taal
Ook in 2015 is Vier L weer gestart met een groepstraining Werk en Taal.

Op maandag 1 juni hebben re-integratieadviseurs Tamara van der Schoor en Yamani Lesteluhu weer kennis mogen maken met een nieuwe groep jonge uitkeringsgerechtigden van de gemeente Nissewaard.

De focus van onze training ligt op het ontwikkelen van hun spreekvaardigheden. Daarnaast komen beroepenoriëntatie en sollicitatietraining aan bod. Voor meer informatie, neem contact met ons op via info@vierl.nl


Door Vier L gehanteerde methodiek voor Loonwaardebepaling officieel gevalideerd
Sinds 2012 maakt Vier L bij loonwaardebepaling gebruik van de Loonwaarde Advies Tool (LAT). De LAT bepaalt de loonwaarde van een (potentiële) werknemer aan de hand van de prestatie van de werknemer. Daarbij wordt gekeken naar de bestanddelen tempo, kwaliteit en inzetbaarheid. Ook wordt in de bepaling meegenomen in welke mate de werknemer werkgerelateerde competenties beheerst.

Het doet ons veel plezier dat eind 2014 de LAT officieel is gevalideerd door Blik Op Werk. Daarbij is aangetoond en vastgesteld dat de methodiek voldoet aan de 'Gouden Standaard' van het Arbeidsdeskundig Kenniscentrum.

Uitgebreide informatie over werkwijze en methodiek is vrijblijvend op te vragen via: info@vierl.nl


Workshop Kanker en WerkDeelname workshop Kanker en Werk
Op 30 oktober 2014 hebben de re-integratieadviseurs van Vier L met veel interesse deelgenomen aan een workshop Kanker en Werk. Met deze workshop hebben ze zich verdiept in de re-integratiebegeleiding van kankerpatiënten.

Er was aandacht voor de verschillende vormen van kanker, de behandeling en het herstel ervan. Ook kwamen de gevolgen voor werknemer en werkgever aan bod. Uiteraard is stil gestaan bij de factoren die bijdragen aan een succesvolle terugkeer naar werk.
De re-integratieadviseurs en arbeidsdeskundigen van Vier L kunnen deze opgedane kennis direct toepassen binnen de uitvoering van hun Spoor 2 re-integratietrajecten.


Groepstraining Werk en Taal
Op 12 september 2014 zijn re-integratieadviseurs Tamara van der Schoor en Yamani Lesteluhu gestart met de groepstraining 'Werk en Taal'. Het betreft een training voor 10 jongeren met een WWB-uitkering vanuit de gemeente Spijkenisse. De jongeren ervaren belemmeringen bij de toetreding tot de arbeidsmarkt wegens een taalachterstand. Tijdens deze training worden de spreekvaardigheden verbeterd. Ook werken de jongeren aan het zelfvertrouwen om de Nederlandse taal te durven spreken. Daarnaast is er ruimschoots aandacht voor oriëntatie op beroepen en voor de presentatie- en sollicitatievaardigheden van deze jongeren. Er zijn wekelijks bijeenkomsten op de vrijdagochtend.


Re-integratie Thuiszorg Rotterdam
Al vanaf 2010 verzorgt Vier L 2e spoor re-integratie- en outplacementtrajecten in opdracht van Thuiszorg Rotterdam. Op 1 januari 2015 gaat Thuiszorg Rotterdam fuseren met zorgorganisatie Laurens. In augustus 2014 werd duidelijk dat Vier L ook na 2014 provider blijft van deze zorgorganisaties in het kader van 2e spoor re-integratie. Wij zijn verheugd de prettige samenwerking ook in 2015 voort te kunnen zetten!


Outplacement CEVA Logistics Den Haag / Oss
Eind februari heeft de aftrap plaatsgevonden van een outplacement project binnen CEVA Logistics Den Haag / Oss. Een groep van 20 personen, veelal logistiek medewerkers en chauffeurs, wordt door middel van sollicitatietraining, loopbaanassessment en bemiddeling begeleid naar een nieuwe werkplek.  De uitleg en sollicitatietraining vond groepsgewijs plaats. Tijdens de aanbodversterkende  en bemiddelingsfase is er sprake van individuele begeleiding om maatwerk te kunnen bieden.
De eerste resultaten mogen er zijn: inmiddels hebben 7 mensen een nieuwe werkgever gevonden en is er iemand als zelfstandige gestart.


Blik op Werk en Tevredenheid
Ook in 2013 is gebleken dat Vier L voldoet aan de normen van Blik op Werk. Het keurmerk is dan ook onveranderd toegekend. Wij hebben dit keurmerk sinds 2007. Hieruit blijkt dat we kwaliteit leveren voor onze cliënten, zorgvuldig omgaan met mensen en kritisch naar onze prestaties kijken.
Meer informatie?
Ga naar “kwaliteit” of klik op het Blik op Werk logo.
De tevredenheidscijfers zijn eveneens bekend. Vier L wordt door haar kandidaten gewaardeerd met een 7,9. Het landelijk gemiddelde is een 7,6.
Vier L wordt door haar opdrachtgevers gewaardeerd met een 7,6. Het landelijk gemiddelde is een 7,4.


Kennismakingsbeurs UWV
In de week van 23 juni heeft Vier L deelgenomen aan een tweetal kennismakingsbeurzen van het UWV. Deze vonden plaats in Elst en Den Haag. Sofie Jansen, Tamara van der Schoor en Petra Edink waren hierbij aanwezig.

In het kader van het nieuwe Wajong contract (gunning doelgroep psychische beperkingen) dat Vier L heeft gesloten met het UWV is er kennisgemaakt met diverse arbeidsdeskundigen en werkgeversadviseurs.

Er zijn goede contacten opgedaan en Vier L kijkt uit naar een prettige samenwerking.