Vier L re-integratie   Home | Over Vier L | Kwaliteit | Contact
Partner in Re-integratie en Inzetbaarheid

Nieuwsarchief 2013

Nieuwsarchief 2012

Nieuwsarchief 2011

Nieuwsarchief 2010

Nieuwsarchief 2009

 

Nieuwsarchief 2009

Convenant Iedereen Actief ondertekend

Op donderdag 26 maart hebben de diverse gemeenten op Voorne Putten, Rozenburg en Goeree Overflakkee samen met onder meer Vier L het convenant Iedereen Actief ondertekend. Iedereen Actief richt zich op mensen in de betreffende gemeenten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. De Iedereen Actief-gemeenten willen deze doelgroep, de kandidaten, open en objectief benaderen.

Hierbij is het belangrijkste uitgangspunt om vooral te kijken naar de mogelijkheden in plaats van de beperkingen van de kandidaten. Door te kiezen voor een gezamenlijke aanbesteding versterken de Iedereen Actief-gemeenten elkaar, vooral door het gebruik maken van elkaars (deel)expertises.

Daarnaast biedt de opzet van Iedereen Actief voor elke deelnemende gemeente de ruimte om hun eigen accenten te leggen. Dit zijn twee belangrijke voorwaarden om de beoogde doelgroep het gewenste maatwerk te kunnen leveren op weg naar maatschappelijke participatie en/of (vrijwilligers)werk, zodat iedereen actief wordt!

In de praktische uitvoering van Iedereen Actief brengt Vier L de volgende producten in:

Beschermde werkplek

Opdoen van sociale contacten, vinden van een zinvolle dagbesteding, opdoen van werknemersvaardigheden middels een beschermde werkplek in het reguliere bedrijfsleven met een minimale duur van 6 maanden, aangepast op de mogelijkheden en beperkingen van de kandidaat.

Homecoach

Orde en structuur brengen in de persoonlijke situatie (huishouding, wonen, financiën).

Individuele Coaching/ Jobcoaching

Individuele (job)coaching met een per kandidaat op maat te specificeren doel.

Motivatieonderzoek

Een training om de inactieve kandidaat in beweging te krijgen richting scholing, arbeid of participatie binnen de maatschappij.

Scholingsplan / verwerving stageplaats

Uitstippelen van een traject om aan de ene kant door scholing de taal te verbeteren en aan de andere kant het geleerde in de praktijk te brengen in een stageplaats in het bedrijfsleven.

Daarnaast zet Vier L de specifieke kennis en ervaring in die we hebben op de Zuid-Hollandse eilanden: doordat we al jaren actief zijn in de regio hebben we een uitgebreid netwerk aan werkgevers en kennis van de lokale sociale kaart.