Vier L re-integratie   Home | Over Vier L | Kwaliteit | Contact
Partner in Re-integratie en Inzetbaarheid

Nieuwsarchief 2013

Nieuwsarchief 2012

Nieuwsarchief 2011

Nieuwsarchief 2010

Nieuwsarchief 2009

 

Nieuwsarchief 2010

Jongeren ondersteunen bij werken en leren

Samen met de gemeente Beuningen zorgt Vier L er voor dat jongeren aan de slag kunnen in een baan of met een opleiding. Hiermee voldoet de gemeente aan een belangrijke maatschappelijke taak.

Wanneer jongeren zich melden voor een uitkering zijn gemeenten verplicht hen bij te staan in het vinden van werk of een opleiding. Dit is vastgelegd in de Wet investeren in jongeren (WIJ). Op grond van deze wet hebben jongeren recht op een werk-leeraanbod, wat kan bestaan uit een betaalde of onbetaalde baan, een vorm van scholing of een combinatie van beide. Het werk-leeraanbod dient te voldoen aan een groot aantal (juridische) criteria.

De regeling geldt voor twee groepen jongeren: jongeren van 18 tot 27 die zich bij de gemeente melden voor een uitkering, maar onder bepaalde voorwaarden ook voor jongeren van 16 en 17. Deze zijn nog te jong voor een uitkering, maar hebben wel recht op een werk-leeraanbod als ze geen scholing of opleiding volgen, minder dan 16 uur per week werken en voldoen aan de kwalificatieplicht ( diploma havo, vwo of mbo-2). Ook jongeren die vrijstelling van de kwalificatieplicht hebben, hebben recht op een werk-leeraanbod.

In de gemeente Beuningen stelt Vier L sinds 2009 samen met jongeren een werk-leeraanbod op dat voldoet aan alle eisen van de wet. De gemeente vraagt Vier L ook dikwijls om de begeleiding van jongeren op zich te nemen die gebruik maken van een werk-leeraanbod. Zo zorgen Vier L en de gemeente Beuningen er gezamenlijk voor dat jongeren alle ondersteuning krijgen die ze nodig hebben bij werken en leren.