Vier L re-integratie   Home | Over Vier L | Kwaliteit | Contact
Partner in Re-integratie en Inzetbaarheid

Nieuwsarchief 2017

Nieuwsarchief 2016

Nieuwsarchief 2015

Nieuwsarchief 2014

Nieuwsarchief 2013

Nieuwsarchief 2012

Nieuwsarchief 2011

Nieuwsarchief 2010

Nieuwsarchief 2009

 

Nieuws 2014

Door Vier L gehanteerde methodiek voor Loonwaardebepaling officieel gevalideerd
Sinds 2012 maakt Vier L bij loonwaardebepaling gebruik van de Loonwaarde Advies Tool (LAT). De LAT bepaalt de loonwaarde van een (potentiële) werknemer aan de hand van de prestatie van de werknemer. Daarbij wordt gekeken naar de bestanddelen tempo, kwaliteit en inzetbaarheid. Ook wordt in de bepaling meegenomen in welke mate de werknemer werkgerelateerde competenties beheerst.

Het doet ons veel plezier dat eind 2014 de LAT officieel is gevalideerd door Blik Op Werk. Daarbij is aangetoond en vastgesteld dat de methodiek voldoet aan de 'Gouden Standaard' van het Arbeidsdeskundig Kenniscentrum.

Uitgebreide informatie over werkwijze en methodiek is vrijblijvend op te vragen via: info@vierl.nl


Workshop Kanker en WerkDeelname workshop Kanker en Werk
Op 30 oktober 2014 hebben de re-integratieadviseurs van Vier L met veel interesse deelgenomen aan een workshop Kanker en Werk. Met deze workshop hebben ze zich verdiept in de re-integratiebegeleiding van kankerpatiënten.

Er was aandacht voor de verschillende vormen van kanker, de behandeling en het herstel ervan. Ook kwamen de gevolgen voor werknemer en werkgever aan bod. Uiteraard is stil gestaan bij de factoren die bijdragen aan een succesvolle terugkeer naar werk.
De re-integratieadviseurs en arbeidsdeskundigen van Vier L kunnen deze opgedane kennis direct toepassen binnen de uitvoering van hun Spoor 2 re-integratietrajecten.


Groepstraining Werk en Taal
Op 12 september 2014 zijn re-integratieadviseurs Tamara van der Schoor en Yamani Lesteluhu gestart met de groepstraining 'Werk en Taal'. Het betreft een training voor 10 jongeren met een WWB-uitkering vanuit de gemeente Spijkenisse. De jongeren ervaren belemmeringen bij de toetreding tot de arbeidsmarkt wegens een taalachterstand. Tijdens deze training worden de spreekvaardigheden verbeterd. Ook werken de jongeren aan het zelfvertrouwen om de Nederlandse taal te durven spreken. Daarnaast is er ruimschoots aandacht voor oriëntatie op beroepen en voor de presentatie- en sollicitatievaardigheden van deze jongeren. Er zijn wekelijks bijeenkomsten op de vrijdagochtend.


Re-integratie Thuiszorg Rotterdam
Al vanaf 2010 verzorgt Vier L 2e spoor re-integratie- en outplacementtrajecten in opdracht van Thuiszorg Rotterdam. Op 1 januari 2015 gaat Thuiszorg Rotterdam fuseren met zorgorganisatie Laurens. In augustus 2014 werd duidelijk dat Vier L ook na 2014 provider blijft van deze zorgorganisaties in het kader van 2e spoor re-integratie. Wij zijn verheugd de prettige samenwerking ook in 2015 voort te kunnen zetten!


Outplacement CEVA Logistics Den Haag / Oss
Eind februari heeft de aftrap plaatsgevonden van een outplacement project binnen CEVA Logistics Den Haag / Oss. Een groep van 20 personen, veelal logistiek medewerkers en chauffeurs, wordt door middel van sollicitatietraining, loopbaanassessment en bemiddeling begeleid naar een nieuwe werkplek.  De uitleg en sollicitatietraining vond groepsgewijs plaats. Tijdens de aanbodversterkende  en bemiddelingsfase is er sprake van individuele begeleiding om maatwerk te kunnen bieden.
De eerste resultaten mogen er zijn: inmiddels hebben 7 mensen een nieuwe werkgever gevonden en is er iemand als zelfstandige gestart.


Blik op Werk en Tevredenheid
Ook in 2013 is gebleken dat Vier L voldoet aan de normen van Blik op Werk. Het keurmerk is dan ook onveranderd toegekend. Wij hebben dit keurmerk sinds 2007. Hieruit blijkt dat we kwaliteit leveren voor onze cliënten, zorgvuldig omgaan met mensen en kritisch naar onze prestaties kijken.
Meer informatie?
Ga naar “kwaliteit” of klik op het Blik op Werk logo.
De tevredenheidscijfers zijn eveneens bekend. Vier L wordt door haar kandidaten gewaardeerd met een 7,9. Het landelijk gemiddelde is een 7,6.
Vier L wordt door haar opdrachtgevers gewaardeerd met een 7,6. Het landelijk gemiddelde is een 7,4.


Kennismakingsbeurs UWV
In de week van 23 juni heeft Vier L deelgenomen aan een tweetal kennismakingsbeurzen van het UWV. Deze vonden plaats in Elst en Den Haag. Sofie Jansen, Tamara van der Schoor en Petra Edink waren hierbij aanwezig.

In het kader van het nieuwe Wajong contract (gunning doelgroep psychische beperkingen) dat Vier L heeft gesloten met het UWV is er kennisgemaakt met diverse arbeidsdeskundigen en werkgeversadviseurs.

Er zijn goede contacten opgedaan en Vier L kijkt uit naar een prettige samenwerking.