Vier L re-integratie   Home | Over Vier L | Kwaliteit | Contact
Partner in Re-integratie en Inzetbaarheid

Nieuwsarchief 2017

Nieuwsarchief 2016

Nieuwsarchief 2015

Nieuwsarchief 2014

Nieuwsarchief 2013

Nieuwsarchief 2012

Nieuwsarchief 2011

Nieuwsarchief 2010

Nieuwsarchief 2009

 

Nieuws 2015

Uit de praktijk van Vier L
Cliënt krijgt meer zelfvertrouwen op de werkvloer dankzij jobcoaching

Jobcoaching is praktische begeleiding op en tijdens het uitvoeren van het werk. Een vorm van coaching speciaal voor cliënten met arbeidsbeperkingen. Cliënt Peter Meeuwsen vaart er wel bij.

Al sinds 2003 werkt cliënt Peter Meeuwsen voor zijn huidige werkgever. Eerst op basis van detachering vanuit de Betho. Vanaf 2007 kreeg hij een vaste aanstelling Begeleid Werken, met daarbij begeleiding van Vier L in de vorm van jobcoaching.

Peter werkt als constructiemedewerker. Zijn dagelijkse werk bestaat uit het bouwen van machines, plaatwerk en lassen, voornamelijk met RVS. Peter werkt meestal solistisch aan een opdracht, maar soms ook samen met een collega.

Werk met voldoende uitdaging
Tijdens een gesprek met zijn begeleidster Tamara van der Schoor geeft Peter aan, dat er voldoende uitdaging in zijn werk zit: "Ik leer nog steeds nieuwe dingen en vind het fijn om nauwkeurig bezig te zijn. Ik heb het nog steeds naar mijn zin hier."

Peter geeft aan zijn arbeidsbeperking tijdens het werk niet altijd te ervaren. Hij voelt zich volledig geaccepteerd door zijn werkgever en collega's. Hij is met name niet zo stressbestendig, kan daardoor prikkelbaar en opvliegerig zijn. De werkgever maakt dit bespreekbaar, met name zijn chef werkplaats en zijn collega's gaan hierover met Peter in gesprek. Maar hij ontvangt ook regelmatig positieve feedback.

"Ik word begrepen en goed begeleid"
Peter geeft aan dat hij het fijn vindt om begeleiding de ontvangen in de vorm van jobcoaching. Met sturing, tips of gewoon koffie. "De ene keer drinken we een bak koffie. De andere keer gaan we behoorlijk diep op zaken in." Vanuit zijn opvoeding heeft Peter niet veel zelfvertrouwen mee gekregen. Hierin voelt hij zich gesterkt door de begeleiding. "Het is fijn om neutraal met iemand over zaken te kunnen praten."

Meer stressbestendig worden, meer zelfvertrouwen krijgen en dingen makkelijker naast zich neer kunnen leggen. Dat zijn de zaken die Peter nog wil bereiken met de jobcoaching. Op de vraag hoe hij Vier L ervaart als organisatie, antwoordt hij: "Super! Ik word begrepen en goed begeleid." Aandachtspunten bij zijn job coaching heeft hij momenteel niet.

 


Vier L onderschrijft belang van ambassadeur ouderenwerkloosheid
In dienst nemen van ouderen heeft veel voordelen

Met de benoeming van oud-voetballer John de Wolf tot ouderenambassadeur is de werkloosheid onder ouderen onlangs weer op de kaart gezet. Vier L onderschrijft het belang van de extra aandacht voor ouderenwerkloosheid. Het in dienst nemen van ouderen heeft juist veel voordelen.

Al jarenlang kennen we binnen ons vakgebied een ambassadeur voor jongerenwerkloosheid. Nu heeft Minister Asscher onlangs oud-voetballer John de Wolf benoemd als de eerste ambassadeur ouderenwerkloosheid. Zijn missie om meer ouderen aan het werk te helpen en vooroordelen weg te nemen is hard nodig, gezien de grote werkloosheid onder 50-plussers. Asscher is blij met De Wolf als nieuw boegbeeld. Volgens de minister voelt De Wolf zich betrokken bij werkloze 50-plussers, straalt hij daadkracht uit en kan hij een positieve bijdrage leveren aan de beeldvorming.

50-plussers in de bloei van hun leven
De Wolf is van mening dat de 50-plussers van nu veel actiever en fitter zijn, vol plannen en ideeën zitten en in de bloei van hun leven zijn. De vooroordelen van werkgevers die denken dat ouderen vaker ziek zijn en niet flexibel, geldt volgens hem slechts voor een klein gedeelte.

Verantwoordelijkheidsgevoel, creativiteit en zelfstandigheid
Binnen re-integratietrajecten en outplacementtrajecten benadrukken wij vaak de voordelen van het in dienst nemen van ouderen. Ouderen hebben bijvoorbeeld een groot verantwoordelijkheidsgevoel en een hoge mate van zelfstandigheid en creativiteit. Ze zijn erg loyaal ten opzichte van hun werkgever. Ze kunnen intern als coach of mentor dienen, waar nieuwe of jonge werknemers wel bij varen. Voor wat betreft flexibiliteit kan juist gesteld worden, dat ze open staan voor deeltijdwerk en minder gebonden zijn aan vaste uren. Levenservaring leert een mens te relativeren en gemakkelijker om te gaan met moeilijke situaties.

Fiscaal aantrekkelijk
Ervaren werknemers kosten niet noodzakelijk meer. Zo zijn er tal van overheidsmaatregelen die het tewerkstellen van 50-plussers fiscaal aantrekkelijker maken.

Sofie Jansen, Directeur Vier L

 


Lifecoaching WageningenLifecoaching Wageningen
Vier L heeft een nieuwe samenwerking met de gemeente Wageningen op het gebied van Lifecoaching. Lifecoaching is individuele ondersteuning met als doel verschillende problemen in de persoonlijke levenssfeer, die een belemmering vormen bij de participatie, proberen op te lossen of beheersbaar te maken. Te denken valt aan problemen op het gebied van administratie, huishouden, verslaving, schulden, werk etc.

Op 10 december jl. heeft Vier L zich gepresenteerd aan de gemeente Wageningen door middel van een elevator pitch. Re-integratieadviseur Petra Edink, die veel ervaring heeft op dit gebied en tevens psycholoog is, nam het woord. Peter Tomesen, ervaren Lifecoach met specialisatie op het gebied van rouw- en verliesbegeleiding, vulde aan.


Psychosociale Begeleiding gemeente Vught
Ook de komende 3 jaar zet Vier L de samenwerking voort met de gemeente Vught op het gebied van Psychosociale Begeleiding.

Al vanaf 2012 voert Vier L deze trajecten uit in Vught, waarbij de focus ligt op het oplossen of hanteerbaar maken van belemmeringen van de cliënt. Het doel is weer te kunnen re-integreren in werk of vrijwilligerswerk.

Daarnaast werken we aan de zelfredzaamheid van de cliënt. Heel concreet betekent dit bijvoorbeeld dat we aan de slag gaan met iemands schuldenproblematiek. Daarbij is het van belang dat we iemand handvatten bieden om in de toekomst zelf de financiële situatie onder controle te houden. Waar mogelijk zetten we in dit traject ook al stappen richting werk dan wel vrijwilligerswerk.


Oval kwaliteitseisen
Reeds vanaf 2004 beschikt Vier L over het Blik op Werk keurmerk voor de re-integratiebranche. Vanaf 2015 voldoen wij daarnaast ook aan de kwaliteitseisen van Oval, onze branchevereniging. Deze Oval kwaliteitseisen hebben betrekking op o.a. de medewerkers en de communicatie richting opdrachtgever en cliënt. Tevens handelt Vier L naar de Oval-gedragscode o.a. op het gebied van integriteit en privacy. Onder 'Kwaliteit' vindt u ons certificaat.


Workshop Kanker en WerkGroepstraining Werk en Taal
Ook in 2015 is Vier L weer gestart met een groepstraining Werk en Taal.

Op maandag 1 juni hebben re-integratieadviseurs Tamara van der Schoor en Yamani Lesteluhu weer kennis mogen maken met een nieuwe groep jonge uitkeringsgerechtigden van de gemeente Nissewaard.

De focus van onze training ligt op het ontwikkelen van hun spreekvaardigheden. Daarnaast komen beroepenoriëntatie en sollicitatietraining aan bod. Voor meer informatie, neem contact met ons op via info@vierl.nl