Vier L re-integratie   Home | Over Vier L | Kwaliteit | Contact
Partner in Re-integratie en Inzetbaarheid

Nieuwsarchief 2017

Nieuwsarchief 2016

Nieuwsarchief 2015

Nieuwsarchief 2014

Nieuwsarchief 2013

Nieuwsarchief 2012

Nieuwsarchief 2011

Nieuwsarchief 2010

Nieuwsarchief 2009

 

Nieuws 2016

Rouw- en Re-integratiebegeleiding voor de gemeente Breda

december2016

Vier L gaat in het nieuwe jaar starten met een innovatief project voor de gemeente Breda. Het is een project voor cliënten die wegens een ingrijpend verlies te maken hebben met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Het verlies van de clië kan te maken hebben met het verlies van een persoon wegens overlijden, een ongewenste scheiding of vermissing, maar ook het verlies van werk of gezondheid. In dit kader maakt Vier L gebruik van de jarenlange samenwerking met Peter Tomesen van ToCo, die gespecialiseerd is in rouwbegeleiding. Vier L neemt de re-integratiebegeleiding naar werk voor haar rekening.

Met dit project willen wij graag aantonen, dat aandacht en tijd voor rouwbegeleiding resulteert in een effectievere re-integratie naar werk. Doelstellingen zijn het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt en in veel gevallen ook werkhervatting in betaald werk. Vier L en ToCo zetten voor dit innovatieve project graag hun expertise in en gaan aan de slag met veel betrokkenheid.


Vier L viert 15-jarig bestaan samen met vluchtelingen

's-Hertogenbosch, 31 oktober 2016

Op dinsdag 1 november viert Vier L haar 15-jarige bestaan als re-integratiebedrijf. In de ochtend heeft het team van Vier L in samenwerking met Vluchtelingenwerk een bijeenkomst georganiseerd met vluchtelingen uit Den Bosch. Doel van de bijeenkomst is het delen van onze expertise en ervaring op het gebied van re-integratie en participatie in de maatschappij en op de arbeidsmarkt.

Naast dit zogenaamde "cadeautje aan de maatschappij", vervolgt het team de dag met een gezellig uitstapje in de binnenstad van Den Bosch.

Als directeur van Vier L kijk ik met trots terug op de afgelopen 15 jaar en bedank ik graag alle medewerkers, opdrachtgevers en samenwerkingspartijen voor de mooie samenwerking.

Sofie Jansen, Directeur Vier L


Zijn de maatregelen van Asscher een goed idee?

Minister Asscher maakte onlangs wetswijzigingen bekend die voor werkgevers van groot belang zijn in 2017. Zo kondigde hij onder meer aan om de loonsanctie voor werkgevers op te heffen bij het te laat inzetten van een tweede spoor re-integratie traject. Een goed plan? Ik denk in sommige gevallen wel!

Focus verleggen van tweede spoor naar eerste spoor re-integratie
Te vaak worden wij als re-integratiebedrijf ingeschakeld voor het opstarten van een re-integratie spoor 2 traject, terwijl dit voor de specifieke situatie niet wenselijk is. Het wordt dan puur gedaan om het dossier te dichten en sanctie van het UWV te voorkomen.

Neem nu het geval, waarin een medewerker al weer een groot percentage heeft hervat in eigen werk. De bedrijfsarts geeft daarbij de prognose dat volledige werkhervatting in eigen werk binnen twee maanden te verwachten is. Tevens is de medewerker zelf zeer gemotiveerd om dit te realiseren. Mijns inziens kan dan beter de focus, tijd en energie worden gestoken in dit re-integratiedoel, namelijk werkhervatting in eigen werk!

Een adequaat spoor 2 traject kost de medewerker een flinke wekelijkse tijdsinvestering. De focus leggen op re-integratie spoor 1 is dan effectiever voor beide partijen. Een traject 'voor de vorm' opstarten is dan niet wenselijk. Goed overleg voeren tussen medewerker en casemanager, advies inwinnen bij bedrijfsarts en arbeidsdeskundige, en planmatig te werk gaan, zijn dan betere alternatieven. Re-integratie tweede spoor moet worden ingezet indien dit zinvol is, niet alleen omdat het eerste ziektejaar is verstreken.

Meer aandacht voor preventieve maatregelen
Aan de andere kant mag er meer aandacht komen voor preventie en duurzame inzetbaarheid. Een onderzoek doen naar iemands duurzame inzetbaarheid, bijvoorbeeld door een instrument als de werkscan, wordt nog te weinig gedaan. Dit terwijl een dergelijk onderzoek heel relevante informatie en handvatten oplevert. Een loopbaanadvies inzetten voor een medewerker, bij wie daadwerkelijk twijfels zijn over zijn of haar duurzame inzetbaarheid, gebeurt mijns inziens nog te weinig.

Het zoeken naar alternatieve mogelijkheden, het inwinnen van informatie over omscholing en / of het onderzoeken van de arbeidsmarktperspectieven, zijn allemaal zaken die vaker preventief ingezet kunnen worden en waarbij wij u graag van dienst zijn!

Sofie Jansen, Directeur Vier L