Vier L re-integratie   Home | Over Vier L | Kwaliteit | Contact
Partner in Re-integratie en Inzetbaarheid

Nieuwsarchief 2017

Nieuwsarchief 2016

Nieuwsarchief 2015

Nieuwsarchief 2014

Nieuwsarchief 2013

Nieuwsarchief 2012

Nieuwsarchief 2011

Nieuwsarchief 2010

Nieuwsarchief 2009

 

Nieuws 2017

Nieuwe opdracht van Gemeente Best: alleenstaande ouders met grote afstand tot arbeidsmarkt 'arbeidsfit' maken

mei 2017

In mei 2017 is Senior Re-integratieadviseur Petra van der Heijden-Edink gestart met een nieuw project in opdracht van de gemeente Best. Zij gaat een groep alleenstaande ouders met een grote achterstand tot de arbeidsmarkt 'arbeidsfit' maken. Samen met de cliënten gaat zij werken aan hun belemmeringen ten aanzien van werk, zodat deze worden opgelost of in ieder geval hanteerbaar worden. Tevens gaan de cliënten onder begeleiding een realistische beroepsrichting uitgediepen. Ook ontwikkelen ze hun sollicitatie- en presentatievaardigheden.

Empowerment is verweven in de totale aanpak van het traject. Waar mogelijk zetten we werkervaringsplaatsen in om recente werkervaring op te doen en werknemersvaardigheden te ontwikkelen. Hierbij werken wij onder andere samen met Het Goed in Best.

De intakegesprekken zijn nu achter de rug en eind van de maand staat de eerste wekelijkse groepsbijeenkomst gepland. Wij gaan ervoor om er samen met de klantmanagers van Gemeente Best en Het Goed een succes van te maken!


Een pleidooi voor een effectiever gebruik van de transitievergoeding

februari 2017

In Denemarken kunnen werkgevers eenvoudiger hun werknemers ontslaan. Maar deze oud-medewerkers krijgen dan wél een hoge WW-uitkering, actieve ondersteuning én budget voor scholing om weer snel een passende baan te vinden. Een voorbeeld voor Nederland?

Eens in de zoveel jaren komt de Deense arbeidsmarkt weer in beeld als ideaal voorbeeld voor Nederland, zo ook nu weer. En dat is ook niet zo gek, het lijkt een mooi én succesvol systeem. Maar er zijn ook nadelen. Zo is het bijvoorbeeld behoorlijk kostbaar. Hoe dan ook, is het een systeem waarbij scherpe keuzes zijn gemaakt.

In polderland Nederland lijkt het overnemen van een dergelijk scherp systeem (nog) niet realistisch. Kunnen we ons dan wel laten inspireren door het Deense model en trachten onderdelen hiervan te vertalen naar ons land?

Laten we inzoomen op een, in mijn ogen, pijnlijke angel in de Wet Werk en Zekerheid: de transitievergoeding. Gelukkig worden werkgevers in de toekomst waarschijnlijk gecompenseerd voor de transitievergoeding voor hun arbeidsongeschikte medewerkers. Toch word ik bedroefd als ik zie hoe weinig ontslagen medewerkers hun ontslag-vergoeding gebruiken voor investering in hun loopbaan. Een begrijpelijke reflex, er is tenslotte sprake van een terugval in inkomsten. Maar uiteindelijk gaat dit ten koste van hun arbeidsmarktpositie. Ook zal het vaak zorgen voor een verdere terugval in inkomsten en bijbehorende negatieve effecten.

Ik pleit daarom voor het verplicht stellen dat een transitievergoeding voor een (groot) gedeelte wordt gebruikt voor investering in de verdere loopbaan. Kunnen we daarna opnieuw weer eens gaan kijken naar het Deense model.

Henri van den Heuvel, senior re-integratieadviseur bij Vier L


Minister wil controle en sancties werkgever bij re-integratietraject laten vervallen

januari 2017

Minister Asscher is bezig met een wetsvoorstel aangaande de inzet van spoor 2. Hij wil dat de controle- en sanctiemogelijkheid van het UWV op re-integratieverplichtingen bij werkgevers, die eigenrisicodrager zijn, komt te vervallen. Dat biedt perspectieven voor meer maatgerichte en vooral duurzaame re-integratietrajecten.

Asscher is van mening dat de eigenrisicodrager, samen met zijn eventuele verzekeraar, al voldoende prikkels heeft om een adequaat re-integratietraject in te zetten.

Nu maar hopen dat dit idee wordt omgezet in een passend wetsvoorstel en vervolgens ook wordt gedragen door beide kamers. Want dan krijgen werkgevers en verzekeraars, samen met de arbeidsongeschikte medewerker, eindelijk de volledige ruimte om een maatgericht en vooral duurzaam re-integratietraject in te zetten. Ook kan er dan aandacht zijn voor de juiste timing bij het inzetten van een re-integratietraject. Zo kan er bijvoorbeeld eerst worden gewerkt aan rouwverwerking of het oplossen van privé- en psychische problematiek. En… zo kunnen werkgevers en verzekeraars nog betere ondersteuning krijgen van goede re-integratiebureaus met hun expertise en kennis. Ik steek mijn duim alvast omhoog!

Henri van den Heuvel, casemanager 'Regie op Verzuim'/ re-integratieadviseur bij Vier L