Vier L re-integratie   Home | Over Vier L | Kwaliteit | Contact
Partner in Re-integratie en Inzetbaarheid

Producten op gebied van:

Spoor 2 re-integratie

Outplacement

Duurzame Inzetbaarheid

Bemiddeling naar werk:

Intake/ Screening •

Loopbaanassessment •

Beroepenoriëntatie •

Scholingsadvies •

Sollicitatietraining •

Werkstage •

Bemiddeling / Jobhunting •

Jobcoaching •

Arbeidsdeskundig advies •

Homecoaching •

Psychosociale Begeleiding •

Sociale activering •

Diverse trainingen, •
o.a. Transitie training   

 

Producten

Vier L biedt een compleet pakket aan producten op het gebied van re-integratie en voorbereiding op de arbeidsmarkt.

Complete trajecten voor groepen of individuele werkzoekenden zijn mogelijk, maar ook een modulaire aanpak: een of meer producten als ondersteuning van uw eigen traject.

Productenboek Productenboek
Werkgevers   Overheid  
   

Planning en prijzen

In de productenboeken vindt u het complete overzicht van onze producten.
We maken graag een afspraak voor een gesprek: 088 118 44 00 of info@vierl.nl.