Individuele re-integratietrajecten

Individuele re-integratietrajecten

Vier L heeft 20 jaar ervaring met het begeleiden van cliënten vanuit een uitkeringssituatie naar betaald werk. Onderstaande modules kunnen achter elkaar ingezet worden als een totaal traject, maar deze kunnen ook als losse module ingezet worden voor een cliënt.

Werkwijze

Een traject omvat de volgende opeenvolgende modules:

Assessment

Tijdens de diagnostische fase (assessment) brengen we de vaardigheden, competenties, interesses, waarden en persoonlijkheid van de cliënt in beeld, om een passende en haalbare beroepsrichting uit te stippelen. Waar mogelijk (afhankelijk van taalniveau) gebeurt dit d.m.v. psychologische testen, daarnaast door individuele coachingsgesprekken en huiswerkopdrachten.

Beroepenoriëntatie

De cliënt heeft een beroepswens, maar nog geen duidelijk en reëel beeld over deze beroepsrichting. De cliënt gaat onder begeleiding van Vier L aan de slag met een onderzoek in de praktijk. Door middel van het voeren van coachingsgesprekken en het uitvoeren van diverse coachingsopdrachten, wordt de cliënt gestimuleerd in de praktijk te onderzoeken of het wensberoep passend is, wat de voordelen en nadelen van het beroep zijn, welke opleidingen er nodig zijn, welke capaciteiten vereist zijn en wat de te verwachten ontwikkelingen in de toekomst van dit beroep zijn.

De cliënt gaat bijvoorbeeld op bedrijfsbezoek, interviewt mensen die het betreffende beroep uitoefenen en bezoekt eventueel opleidingsinstituten. Indien mogelijk loopt de cliënt ook enkele dagen stage (snuffelstage). Op deze wijze krijgt de cliënt een reëel inzicht in het beroep en creëert tevens een begin van een netwerk bij deze beroepsgroep.

Sollicitatietraining

Een training gericht op het verwerven van sollicitatie- en presentatievaardigheden, afgestemd op de kwalificaties, vaardigheden en ervaringen van de cliënt, zodanig dat deze in staat is om zelfstandig, op een effectieve manier, de arbeidsmarkt te benaderen.

Sollicitatiebegeleiding, gebruik makend van proefplaatsing

Er wordt samen met de cliënt gezocht naar geschikte werkgevers, die middels open sollicitaties benaderd worden. Daarnaast wordt gereageerd op vacatures. Zodra ergens een mogelijkheid ontstaat, wordt geprobeerd middels de inzet van een proefplaatsing een duurzame plaatsing in betaald werk te creëren. Gedurende de proefplaatsing wordt de cliënt begeleid middels intensieve coachingsgesprekken. Tevens zal contact worden onderhouden met de werkgever om tijdig in te kunnen spelen op eventuele knelpunten. Doelstelling is een duurzame plaatsing, dus voor minimaal 6 maanden, in betaald werk.

Doelstellingen

De cliënt wordt uitkeringsonafhankelijk wegens het aanvaarden van duurzaam betaald werk.