Stress- en Burnoutcoaching

Stress- en Burnoutcoaching

Coaching door een gespecialiseerde stress- en burnoutcoach van Vier L kan worden ingezet als uw medewerker dreigt uit te vallen of reeds uitgevallen is wegens stressklachten.

 

De stresscoach van Vier L geeft op een systematische en praktische manier coaching aan uw werknemer met (chronische) stressklachten om een burnout te voorkomen en stressklachten te verhelpen.

Werkwijze

Na een eerste intakegesprek, waarin uitgebreid wordt ingegaan op vragen en behoeften van uw medewerker, worden doelen voor het coachingstraject bepaald. Hulpmiddel hierbij is een vragenlijst, ontwikkeld door expertisecentrum CSR. De Vier L coach bepaalt op basis hiervan het plan van aanpak.

 

Tijdens het coachingstraject wordt gewerkt aan deze doelstellingen en aan de competenties van uw medewerker door middel van coachingsgesprekken, oefeningen en opdrachten.

 

 

Doelstellingen

Stress- en burnoutcoaching bij Vier L heeft als doel het voorkomen van uitval en het herstellen van het functioneren van uw werknemer, waardoor een duurzame arbeidsrelatie mogelijk wordt en blijft.

 

Als uw medewerker al is uitgevallen is de doelstelling gericht op coaching bij het weer tijdig re-integreren op de werkplek. De stress- en burnoutcoaching kan de ziekteduur beperken.