Advies duurzame inzetbaarheid

Advies duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid is een belangrijk aandachtspunt voor alle werknemers en alle werkgevers. Niet eenmalig, maar continu. Het is een continu proces waarbij iedere werknemer zelf de regie moet (leren) nemen, om tijdig en weloverwogen loopbaankeuzes te maken en aan de slag te gaan met zowel veranderingen op de arbeidsmarkt als veranderingen in de eigen belastbaarheid. Het nemen van regie over je eigen loopbaan is niet altijd gemakkelijk, maar wel noodzakelijk. Vier L begeleidt graag werknemers met deze keuzes en het nemen van de regie om inzetbaar te blijven. Tevens adviseert Vier L graag werkgevers, die willen investeren in de persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid van hun werknemers.

Onze adviseur duurzame inzetbaarheid (RCDI) kan met u uw personeelsbestand bespreken, onderzoeken en inzichtelijk maken hoe je als organisatie proactief interventies kan inzetten en een duurzaam inzetbaarheidsbeleid kan realiseren dat resultaatgericht is. Hiermee wordt het ziekteverzuim verlaagd, wordt de kennis van medewerkers vergroot en hun competenties versterkt.  Met een goed beleid op duurzame inzetbaarheid wordt ook de productiviteit van de medewerker vergroot.

Werkwijze

Samen met u als werkgever wordt het doel bepaald. Dan volgt een nulmeting om te bepalen hoe belangrijk duurzame inzetbaarheid is in uw organisatie en wat er al gebeurt op dit gebied. Door middel van diverse scans maken we een grondige analyse en onderzoeken we welke factoren een rol spelen binnen uw organisatie. Samen met u als werkgever stellen we een programma samen en bepalen we welke interventies nodig zijn om de inzetbaarheid van uw medewerkers te vergroten. Tot slot meten we de effectiviteit van de ingezette interventies.

Doelstellingen

  • De inzetbaarheid en vitaliteit van uw medewerkers wordt vergroot.
  • De productiviteit van uw werknemers wordt verhoogd.
  • U voorkomt uitval en bespaart verzuimkosten.