Omgaan met werkverlies

Omgaan met werkverlies

De transitie training van Vier L is gericht op het leren omgaan met verlies van werk, gezondheid en/of identiteit. Dit kan bijvoorbeeld aan de orde zijn als u bezig bent met uw re-integratie 2e spoor of als u in een outplacement traject zit.

De doelstelling van deze training is bewustwording van het lopende transitieproces en leren hoe hier u anders mee om kunt gaan. Aan het eind van de training bent u in staat om naar de toekomst te kijken en stappen te maken richting een nieuwe baan of een volgende fase.

Werkwijze

Het is een individuele training, waarbij u met hulp van een coach oefeningen, opdrachten en intervisies uitvoert. De training is opgebouwd uit drie delen: aanvaarding, afscheid en opbouwen. Tijdens het 1e deel wordt aan de hand van theorie en oefeningen dieper ingegaan op wat het verlies inhoudt en wat de gevolgen zijn. Tijdens het 2e deel wordt bewust afscheid genomen van hetgeen verloren is gegaan. Tijdens het 3e deel wordt een motivatie- en drijfverenonderzoek ingezet alsmede een talentenanalyse. U bepaalt nieuwe (werk)doelen en verwerkt deze in een persoonlijk actieplan.

Doelstellingen

Aan het eind van de training bent u zich bewust van de gevolgen van de transitie waar u in zit, u beschikt over handvatten om dit proces te regisseren en bent hierdoor in staat om uw blik weer op de toekomst te richten.