Re-integratie Spoor 2

Re-integratie 2e spoor

Als uw ziekteverzuim langer duurt, zoekt u allereerst naar mogelijkheden om weer bij uw eigen werkgever aan het werk te gaan (re-integratie 1e spoor). Lukt dit niet of is dit onzeker, dan start de re-integratie in het 2e spoor. Vier L kan u ondersteunen bij het zoeken naar passend werk bij een nieuwe werkgever. U krijgt bij Vier L een vaste coach, die u begeleidt bij de te ondernemen stappen.  

Werkwijze

Wij starten met een intakegesprek. Tijdens dit intakegesprek maken we kennis, inventariseren we de benodigde stappen binnen spoor 2 en spreken we wederzijdse verwachtingen uit. Dit intakegesprek resulteert in een trajectplan met concrete stappen en doorlooptijden van het spoor 2 traject. 

In de fase Werkoriëntatie worden allereerst diverse testen ingezet (interessetest, persoonlijkheidstest en vakgebiedentest). Deze worden met u geanalyseerd en de conclusies worden besproken. Vervolgens gaat u aan de slag met het Werkboek, waarin u stapsgewijs aan de nieuwe zoekrichting gaat werken. Dan wordt, samen met de coach, de vertaalslag gemaakt naar passendheid van de wensberoepen. Het resultaat van deze fase is een duidelijke, realistische en passende beroepsrichting evenals een actieplan, dat als basis dient voor het vervolgtraject.

Daarnaast gaat u werken aan uw sollicitatie- en presentatievaardigheden, om goed voorbereid te zijn op de volgende fase.

In een actieve samenwerking worden vervolgens in de fase Sollicitatiebegeleiding sollicitatie activiteiten verricht, zoals het reageren op geschikte vacatures en het verrichten van open sollicitaties. Uw profiel wordt ingevoerd in ons vacature zoeksysteem, dat dagelijks mogelijk passende vacatures in de betreffende richting en regio oplevert. Samen met u analyseren we vacatures, waardoor de zoektocht gerichter wordt. Vier L zoekt binnen het eigen netwerk naar mogelijkheden. Ook uw netwerk wordt in kaart gebracht en benut. Indien uw belastbaarheid opgebouwd dient te worden, wordt gezocht naar een proefplaatsing met de mogelijkheid van geleidelijke urenuitbreiding. 

Doelstellingen

Het vinden van een passende functie voor u bij een andere werkgever.

Door coaching en begeleiding worden uw kansen op de arbeidsmarkt vergroot en wordt uw zelfstandigheid en zelfredzaamheid op het gebied van solliciteren bevorderd.

Het opleveren van rapportages aan u en uw werkgever ten behoeve van het opbouwen van het WIA-dossier, waardoor u een goed dossier hebt op het gebied van spoor 2 re-integratie als u de WIA gaat aanvragen.