Arbeidsdeskundig Advies

Arbeidsdeskundig Advies

Het advies op arbeidsdeskundig gebied kan uiteenlopend zijn. Te denken valt aan:

  • Arbeidsdeskundig advies over de arbeidsmogelijkheden van een cliënt
  • Arbeidsdeskundig advies over het al dan niet vrijstellen van de cliënt m.b.t. de sollicitatieplicht binnen de participatiewet
  • Loonwaardebepaling t.b.v. loonkostensubsidie of loondispensatie
  • Werkplekonderzoek en advies over passendheid van werk en aanpassingen van het werk of de werkplek
  • Vraagstukken op het gebied van verzuimmanagement
  • Arbeidsdeskundig advies over re-integratiemogelijkheden in het 1e dan wel het 2e spoor

Werkwijze

De werkwijze is afhankelijk van de opdracht, bijvoorbeeld dossieronderzoek, gesprekken met cliënt, gesprekken met leidinggevende, een werkplekbezoek en overleg met de arts.

Doelstellingen

Er is een gedegen rapport opgesteld, waarin de bevindingen en conclusie duidelijk naar voren worden gebracht en waarmee duidelijkheid is verschaft met betrekking tot het arbeidsdeskundig vraagstuk.