Stress- en Burnoutcoaching

Stress- en Burnoutcoaching

Coaching door een gespecialiseerde stress- en burnoutcoach van Vier L kan worden ingezet als u dreigt uit te vallen of reeds uitgevallen bent wegens stressklachten.

 

De stresscoach van Vier L geeft u op een systematische en praktische manier coaching met (chronische) stressklachten om een burnout te voorkomen en stressklachten te verhelpen.

Werkwijze

Na een eerste intakegesprek, waarin uitgebreid wordt ingegaan op uw vragen en behoeften, worden doelen voor het coachingstraject bepaald. De Vier L coach bepaalt op basis hiervan samen met u het plan van aanpak.

 

Tijdens het coachingstraject wordt gewerkt aan uw doelstellingen en  competenties door middel van coachingsgesprekken, oefeningen en opdrachten.

 

 

Doelstellingen

Stress- en burnoutcoaching bij Vier L heeft als doel het voorkomen van uitval en het herstellen van uw functioneren, waardoor een duurzame arbeidsrelatie mogelijk wordt en blijft.

 

Als u al bent uitgevallen dan is de doelstelling gericht op coaching bij het weer tijdig re-integreren op de werkplek. De stress- en burnoutcoaching kan de ziekteduur beperken.