Psychosociale Begeleiding / ACT Methodiek

Psychosociale Begeleiding / ACT Methodiek

Psychosociale begeleiding is een individueel maatwerktraject waarin de afstand tot de arbeidsmarkt of tot maatschappelijke participatie voor cliënten met belemmeringen op psychosociaal gebied verkleind wordt. Bij de uitvoering van het traject wordt rekening gehouden met de persoonlijke situatie en de psychische belemmeringen van de cliënt.

Werkwijze

De psychosociale begeleiding start bij voorkeur met een warme overdracht (driegesprek tussen cliënt, klantmanager en re-integratiebegeleider) gevolgd door een eerste kennismaking tussen Vier L en cliënt, waarbij de problematiek van de cliënt in kaart wordt gebracht. Dit wordt vertaald in een gezamenlijk gedragen plan van aanpak.

De basis van de werkwijze is dat de psycholoog contact maakt met de cliënt en een vertrouwensrelatie opbouwt. Praktische problemen in de leefsituatie worden samen aangepakt. De cliënt wordt bewust gemaakt van de gevolgen van diens gedrag en keuzes, en krijgt handvatten aangereikt hoe hier anders mee omgegaan kan worden. Tenslotte wordt de cliënt aangeleerd om deze handvatten structureel zelfstandig toe te passen in de dagelijkse praktijk.

 

Hierbij kan de ACT methodiek worden ingezet. Dit is een gedragstherapie, die zich richt op dieper gewortelde belemmeringen. De cliënt leert omgaan met vervelende gedachten, gevoelens en situaties met als doel het verhogen van de psychologische flexibiliteit.

Er vinden frequent intensieve interventies plaats, waardoor de re-integratiebegeleider goed zicht houdt op de situatie van de cliënt en op de duurzaamheid van de verbeteringen. Tevens vindt begeleiding plaats bij externe afspraken.

 

Doelstellingen

Participatie binnen de samenleving mogelijk maken door middel van het wegnemen of reduceren van psychosociale belemmeringen, het vergroten van het zelfvertrouwen en het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt.