(Voor)goed aan de slag!

(Voor)goed aan de slag! Een solide basis voor inzetbaarheid op de arbeidsmarkt

Vier L heeft de afgelopen jaren bij diverse gemeentelijke opdrachtgevers een mooie nieuwe groepstraining uitgevoerd en ontwikkeld, waarna stevige resultaten zijn behaald op het gebied van re-integratie naar werk. Het einddoel van dit groepsgewijze traject is ‘Arbeidsfit maken’. Dat wil zeggen dat cliënten na het doorlopen van dit traject bemiddelbaar zijn voor werk. Er vinden 20 groepsbijeenkomsten plaats.

Werkwijze

Onderstaande interventies zijn onderdeel van het traject:

  • Psychosociale begeleiding & opheffen belemmeringen
  • Beroepenoriëntatie
  • Sollicitatietraining en -begeleiding

Gedurende de fase ‘Psychosociale begeleiding’ worden belemmeringen ten aanzien van toetreding tot de arbeidsmarkt opgeheven. Deze belemmeringen kunnen praktisch van aard zijn (regelen kinderopvang), maar ook op het psychosociale gebied liggen. De fase Beroepenoriëntatie is erop gericht om de cliënt een reëel beroepsbeeld te laten vormen. In de sollicitatietraining is er aandacht voor de sollicitatie- en presentatievaardigheden van de cliënt. Waar mogelijk worden cliënten begeleid bij het uitstippelen van sollicitatie activiteiten. Tevens wordt gebruik gemaakt van het netwerk van Vier L en de cliënt zelf om te solliciteren of werkervaring op te doen. Er kan gebruik worden gemaakt van het vacature zoeksysteem van Vier L, waarbinnen een profiel van de cliënt ingevoerd kan worden en dat mogelijk geschikte vacatures selecteert.

Het traject vindt groepsgewijs plaats, zodat de cliënten van elkaar kunnen leren, elkaar kunnen stimuleren en Vier L van dit groepsproces positief gebruik kan maken. Empowerment staat centraal binnen de aanpak en is verweven in de totale aanpak van het traject, van de wijze van begeleiding tot het creëren van de juiste omgeving en faciliteiten. Vanaf het begin zet de re-integratieadviseur van Vier L zich in voor een vertrouwensband met de cliënt. Er wordt veel aandacht besteed aan de sfeer in de groep, door bijvoorbeeld ook eens samen te lunchen of een  buiten activiteit te doen. Aan het begin van het traject worden de groepsregels bepaald, hiervoor draagt de re-integratieadviseur een aantal regels aan evenals de cliënten zelf. De re-integratieadviseur spreekt de cliënt aan op zijn/haar eigen verantwoordelijkheid, maar biedt ook handvatten en hulp bij het realiseren van oplossingen.

Doelstellingen

Eventuele belemmeringen zijn opgelost of hanteerbaar gemaakt, praktische zaken zoals kinderopvang zijn geregeld, er is een realistische beroepsrichting bepaald en cliënt heeft sollicitatie ervaring opgedaan. Tevens is er een concreet actieplan opgesteld, waarmee de cliënt verder kan op het gebied van re-integratie naar werk.