Verzuimbegeleiding

Verzuimbegeleiding

Vier L kan u als werkgever tijdelijk van dienst zijn door de verzuimbegeleiding van medewerkers over te nemen, bijvoorbeeld in de situatie dat er personele onderbezetting is. De medewerker van Vier L treedt tijdelijk op als casemanager verzuim en betrekt daarbij uw leidinggevenden en HR adviseurs, die eindverantwoordelijk zijn voor verzuimbegeleiding. Wij dragen er zorg voor dat uw verzuimdossiers voldoen aan alle eisen van de Wet Verbetering Poortwachter.

Werkwijze

  • Dossier onderzoek
  • Gespreksvoering met leidinggevenden en medewerkers
  • Opstellen en bewaken van alle verzuimdocumenten conform Wet Verbetering Poortwachter
  • Overleg met de arbodienst
  • Regie voeren over het casemanagement van de dossiers

 

Doelstellingen

Uw verzuimdossiers zijn gedurende het afgesproken termijn geregisseerd, zodat er geen hiaten ontstaan in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. De medewerkers hebben de nodige begeleiding gehad bij hun verzuim en re-integratie. Er kan overdracht plaatsvinden aan een (nieuwe) casemanager.