Re-integratie Spoor 2

Re-integratie Spoor 2

Bij ziekte van uw medewerker zoekt u in het kader van de Wet Verbetering Poortwachte allereerst naar mogelijkheden binnen uw organisatie (1e spoor). Lukt dit niet of is dit onzeker, dan start re-integratie in het 2e spoor. Vier L kan uw medewerker ondersteunen bij het zoeken naar passend werk bij een nieuwe werkgever. Uw medewerker krijgt bij Vier L een vaste coach, die hem of haar begeleidt bij de te ondernemen stappen. 

Werkwijze

Wij starten met een intakegesprek. Tijdens dit intakegesprek maken we kennis met uw medewerker, inventariseren we de benodigde stappen binnen spoor 2 en spreken we wederzijdse verwachtingen uit. Dit intakegesprek resulteert in een trajectplan met concrete stappen en doorlooptijden van het spoor 2 traject. 

In de fase Werkoriëntatie worden allereerst diverse testen ingezet (interessetest, persoonlijkheidstest en vakgebiedentest), welke worden geanalyseerd en waarvan de conclusies worden besproken. Vervolgens gaat de medewerker aan de slag met het Werkboek, waarin stapsgewijs aan de zoekrichting wordt gewerkt. Dan wordt de vertaalslag gemaakt naar passendheid van de wensberoepen. Het resultaat van deze fase is een duidelijke, realistische en passende beroepsrichting evenals een actieplan, dat als basis dient voor het vervolgtraject.

Daarnaast wordt gewerkt aan de sollicitatie- en presentatievaardigheden van uw medewerker.

In een actieve samenwerking met uw medewerker worden vervolgens in de fase Sollicitatiebegeleiding sollicitatie activiteiten verricht, zoals het reageren op geschikte vacatures en het verrichten van open sollicitaties. Het profiel van uw medewerker wordt ingevoerd in ons vacature zoeksysteem, dat dagelijks mogelijk passende vacatures in de betreffende richting en regio oplevert. Samen met de medewerker analyseren we vacatures, waardoor de zoektocht gerichter wordt. Vier L zoekt binnen het eigen netwerk naar mogelijkheden. Ook het netwerk van uw medewerker wordt in kaart gebracht en benut. Indien de belastbaarheid van uw medewerker opgebouwd dient te worden, wordt gezocht naar een proefplaatsing met de mogelijkheid van urenuitbreiding.

Doelstellingen

Het vinden van een passende functie voor uw medewerker bij een andere werkgever.

Het coachen en begeleiden van uw medewerker en daarmee het vergroten van de kansen op de arbeidsmarkt en het bevorderen van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid op het gebied van solliciteren.

Het opleveren van rapportages aan medewerker en werkgever ten behoeve van het opbouwen van het WIA dossier, waardoor uw dossier Poortwachter proof is op het gebied van spoor 2 re-integratie.