Jobcoaching

Jobcoaching

Op het moment dat een cliënt in dienst van een nieuwe werkgever kan komen of gekomen is geeft de jobcoach van Vier L vorm aan de uitvoering van de afspraken tussen werkgever en cliënt middels structurering, bewaking en begeleiding.

Werkwijze

De jobcoach brengt samen met werkgever en cliënt de optimale werksituatie in kaart op basis van:

– Gewenst gedrag
– Taken
– Verantwoordelijkheden
– Omgeving

Vervolgens brengt de jobcoach met behulp van werkgever en cliënt knelpunten en aandachtspunten in kaart, formuleert doelstellingen, geeft een prognose wat betreft de benodigde begeleidingsuren en legt dit in een begeleidingsplan vast. Dit plan wordt vervolgens uitgevoerd door middel van intensieve begeleiding en frequente evaluatiemomenten met werkgever.

Doelstellingen

Jobcoaching heeft als doel het optimaliseren van het functioneren van de cliënt, waardoor een duurzame arbeidsrelatie mogelijk wordt.