Bedrijfsmaatschappelijk werk

Bedrijfsmaatschappelijk werk

Bedrijfsmaatschappelijk werk draagt bij aan uw organisatiedoelstellingen door het bevorderen van het welbevinden, de inzetbaarheid en productiviteit van uw medewerkers. Vier L helpt met het oplossen van belemmeringen die een effectief functioneren in de weg staan.

Er is  onder andere oog voor problemen in de sociale omgeving van uw werknemers zoals wonen, werken en religie. Maar ook persoonlijke omstandigheden zoals financiële problemen, scheiding of rouw. Thema’s die voor werkgevers in de privésfeer liggen en dus lastig zijn om te bespreken, maar een sterke invloed hebben op het functioneren van uw medewerker.

Door bedrijfsmaatschappelijk werk in te zetten komt er in veilige setting ruimte om deze thema’s te bespreken, krijgt uw medewerker de gelegenheid zijn verhaal te delen en kunnen waar nodig vervolgstappen bepaald worden om bestaande problemen aan te pakken.

Werkwijze

Centraal staan persoonlijke gesprekken om uw medewerker te empoweren en zelfreflectie en eigenaarschap te ontwikkelen. De begeleiding kan verzuim helpen voorkomen of alsnog bij uitval de re-integratie bespoedigen. Samengevat is er aandacht (monitoring, begeleiding, advies) voor de volgende thema’s:

  • Sociale omgeving van de werknemer (o.a. wonen, werken, religie)
  • Persoonlijke omstandigheden (o.a. gezin, familie, mantelzorg, financiën, scheiding, rouw)
  • Vitaliteit en preventie (o.a. psychische en lichamelijke, conditie, chronische ziekte, beperkingen, roken, overgewicht, verslaving, sport)
  • Psychosociale arbeidsbelasting, stress, werksituaties, coping gedrag
  • Werkplezier en ambitie
  • Frequent verzuim, risico’s, belastbaarheid

Doelstellingen

  • Bedrijfsmaatschappelijk Werk geeft uw werknemer inzicht in zijn situatie en mogelijke belemmeringen en sterkt hem in zijn communicatie en interactie.
  • Bedrijfsmaatschappelijk Werk helpt uw medewerker om veerkrachtiger en vitaler te worden, wat leidt tot een hogere productiviteit en minder verzuim.