Bedrijfsmaatschappelijk werk

Bedrijfsmaatschappelijk werk

De bedrijfsmaatschappelijk werker van Vier L helpt met het oplossen van allerlei belemmeringen die een effectief functioneren in de weg staan.

Er is onder andere oog voor problemen in de sociale omgeving zoals wonen, werken en religie. Maar ook voor persoonlijke omstandigheden zoals financiële problemen, scheiding of rouw. Thema’s die in de privésfeer liggen zijn lastig om te bespreken, maar hebben vaak een sterke invloed op het functioneren in het werk.

Door bedrijfsmaatschappelijk werk in te schakelen komt er ruimte om deze thema’s te bespreken, krijgt u de gelegenheid uw verhaal te delen en kunnen waar nodig vervolgstappen bepaald worden om bestaande problemen aan te pakken.

Werkwijze

Centraal staan persoonlijke gesprekken met de bedrijfsmaatschappelijk in een veilige omgeving.

Samen met u wordt bekeken wat er speelt en wordt gezocht naar oplossingen, zodat u uw aandacht weer kunt richten op het werk.

 

Doelstellingen

  • Bedrijfsmaatschappelijk Werk geeft u inzicht in uw situatie en mogelijke belemmeringen en sterkt u in uw communicatie en interactie met uw omgeving.
  • Bedrijfsmaatschappelijk Werk helpt u om veerkrachtiger te worden, zodat u uw aandacht weer op het werk kunt richten.