Omgaan met werkverlies

Omgaan met werkverlies

De transitie training van Vier L is gericht op het leren omgaan met verlies van werk, gezondheid en/of identiteit. Doelstelling is bewustwording van het lopende transitieproces en leren hoe dit beter gereguleerd kan worden. Uw medewerker is hierdoor beter in staat om naar de toekomst te kijken en stappen te maken richting een nieuwe baan of een volgende fase.

Werkwijze

Het betreft een interactief proces, waarbij uw medewerker onder regie van een coach oefeningen, opdrachten en intervisies uitvoert. De training is opgebouwd uit drie delen; aanvaarding, afscheid en opbouwen. Tijdens het 1e deel wordt aan de hand van theorie en oefeningen dieper ingegaan op wat het verlies inhoudt en wat de gevolgen zijn. Tijdens het 2e deel wordt bewust afscheid genomen van hetgeen verloren is gegaan. Afhankelijk van de individuele behoefte kan dit met behulp van representanten, symbolen of verhalen. Tijdens het 3e deel wordt een motivatie- en drijfverenonderzoek ingezet alsmede een talentenanalyse. De medewerker bepaalt nieuwe (werk)doelen en verwerkt deze in een persoonlijk actieplan.

Doelstellingen

Uw medewerker is zich bewust van de gevolgen van de transitie, beschikt over handvatten om dit proces te regisseren en is hierdoor in staat om zijn blik op de toekomst te richten.