Arbeidsdeskundig onderzoek

Arbeidsdeskundig onderzoek

Onze arbeidsdeskundige doet onderzoek naar de arbeidsmogelijkheden van uw medewerker, die zich ziekgemeld heeft voor de eigen werkzaamheden en te maken heeft met beperkingen ten aanzien van werk. We adviseren aan zowel werkgever als werknemer over de te nemen stappen.

U krijgt antwoord op de volgende vragen:

  • Is het eigen werk passend of passend te maken?
  • Is er ander passend werk bij werkgever aanwezig?
  • Wat zijn de mogelijkheden van medewerker elders op de arbeidsmarkt?
  • Is re-integratie 2e spoor gewenst?

Werkwijze

Dit onderzoek vindt plaats door middel van dossieronderzoek, gespreksvoering met werkgever en medewerker, overleg met bedrijfsarts en bezoek aan de werkplek. Kern van het onderzoek is een taak-functie analyse waarbij de belasting in de functie gedetailleerd wordt vastgesteld, waarna deze wordt afgezet tegen de belastbaarheid van de medewerker. Bij overbelasting wordt onderzocht of er aanpassingen of voorzieningen nodig zijn om de werkzaamheden passend te maken. Mocht dit niet mogelijk zijn volgt verder onderzoek naar andere functies bij de eigen werkgever. Bij ontbreken daarvan volgt onderzoek naar mogelijkheden buiten het bedrijf.

Doelstellingen

De arbeids- en re-integratiemogelijkheden bij de eigen werkgever én elders op de arbeidsmarkt zijn in beeld gebracht. U krijgt advies over de best te volgen re-integratieroute. U ontvangt hierover een heldere rapportage. De inzet van arbeidsdeskundig onderzoek is één van de vereiste stappen in de Wet Verbetering Poortwachter.