Modulaire Re-integratiediensten

Modulaire Re-integratiediensten

Voor cliënten met een ZW-uitkering of een AG-uitkering met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt zijn er de zogenaamde Modulaire Re-integratiediensten. Dit zijn maatwerk trajecten gericht op participatie, ontwikkelen van zelfredzaamheid en deelname aan de maatschappij.

Werkwijze

We starten met een intakegesprek, waarin we kennismaken en ingaan op de begeleidingsbehoefte van de cliënt. Op basis van dit intakegesprek stellen we een Re-integratieplan op met concrete doelstellingen, dat ter akkordering wordt opgestuurd naar UWV.
Er zijn drie trajectsoorten mogelijk:

1. Participatie Interventie
Allereerst maken we een goede analyse van de belemmerende factoren en stellen we een SMART actieplan op. We coachen en begeleiden de cliënt vervolgens pragmatisch richting de gestelde maatwerk doelen. Belemmeringen worden opgelost dan wel hanteerbaar gemaakt. De zelfredzaamheid van de cliënt wordt bevorderd.
Vier L heeft bijvoorbeeld specialistische rouwbegeleiders in dienst, die extra begeleiding kunnen bieden bij het leren omgaan met en accepteren van verlies van werk en/ of gezondheid. Ook kan er begeleiding geboden worden bij rouwklachten na het verlies van een dierbare.
Ook kan, indien van toepassing, de ACT methodiek worden ingezet. Dit is een gedragstherapie, die zich richt op dieper gewortelde belemmeringen. De cliënt leert omgaan met vervelende gedachten, gevoelens en situaties met als doel het verhogen van de psychologische flexibiliteit.

2. Bevorderen Maatschappelijke Deelname
We werken aan een vertrouwensrelatie met de cliënt en gaan aan de slag met de doelstellingen op het gebied van het vergroten van het sociale netwerk en het participeren binnen de maatschappij.
We begeleiden de cliënt richting deelname aan vrijwillgerswerk, het uitoefenen van hobby’s of een sport, deelname aan activiteiten in een buurtcentrum of het volgen van een opleiding.
We vergroten de psychische en fysieke belastbaarheid en weerbaarheid van de cliënt door middel van het zetten van haalbare stappen en het stapsgewijs uitbreiden van activiteiten en verantwoordelijkheden.

3. Begeleiding bij Scholing
Tijdens een traject Begeleiding bij Scholing gaan we aan de slag met onderstaande activiteiten:

  • Ontwikkelen van studievaardigheden d.m.v. coaching
  • Eventuele belemmeringen opheffen of hanteerbaar maken
  • Cliënt helpen met planning en weekschema’s
  • Contact leggen met school en eventueel extra huiswerkbegeleiding organiseren
  • Contact leggen met stageplaats en inspringen bij problemen of knelpunten, coaching on-the-job inzetten om functioneren te ontwikkelen

Doelstellingen

De maatwerk doelstellingen worden behaald door middel van intensieve coaching en begeleiding.