Sociale Activering

Sociale Activering

Een traject Sociale Activering kan zowel individueel als groepsgewijs aangeboden worden.

De cliënt wordt gemotiveerd om diens maatschappelijke participatie en sociaal netwerk te vergroten. Hierbij kan gedacht worden aan het uitvoeren van vrijwilligerswerk, hobby’s, deelname aan activiteiten in een buurtcentrum of het volgen van een opleiding.

Werkwijze

De aandacht wordt gericht op het opbouwen van een vertrouwensrelatie tussen de re-integratieadviseur en de cliënt, waarbij ook wordt ingegaan op diens privésituatie. Tevens wordt er dieper ingegaan op de beperkingen, mogelijkheden en wensen van de cliënt. Op basis van deze informatie wordt de cliënt gemotiveerd om samen een manier te vinden om diens maatschappelijke participatie te vergroten. Indien nodig, worden hulpverleningscontacten ingezet om belemmeringen weg te nemen, zoals schulphulpverlening of maatschappelijk werk. Anderzijds kan een medische keuring worden aangevraagd, wanneer de cliënt aangeeft psychische en/of lichamelijke klachten te hebben.

 

Doelstellingen

De cliënt levert gedurende het maximaal haalbare aantal uren per week een bijdrage aan de maatschappij. Het maximaal haalbare aantal uren per week wordt vastgesteld in overleg met de opdrachtgever, eventueel op basis van een medische keuring

De cliënt heeft sociale contacten opgedaan, heeft een structurele dagbesteding en diens maatschappelijke participatie is vergroot.

Doelstellingen

De cliënt levert gedurende het maximaal haalbare aantal uren per week een bijdrage aan de maatschappij. Het maximaal haalbare aantal uren per week wordt vastgesteld in overleg met de opdrachtgever, eventueel op basis van een medische keuring.

De cliënt heeft sociale contacten opgedaan, heeft een structurele dagbesteding en diens maatschappelijke participatie is vergroot.