Werkfit

Werkfit traject

Een Werkfit traject is een re-integratietraject voor cliënten met een Ziektewet-uitkering of een Arbeidsongeschiktheid-uitkering bij UWV. Het betreft een re-integratietraject om de cliënt voor te bereiden op deelname aan het arbeidsproces, het gaat nog niet direct over het zoeken naar betaald werk.

In een Werkfit traject is er aandacht voor drie aandachtsgebieden:

  • Ontwikkeling van de persoonlijke effectiviteit
  • Oriëntatie op passend werk
  • Ontwikkelen van werknemersvaardigheden

Werkwijze

We starten met een intakegesprek, waarin we kennismaken en ingaan op de begeleidingsbehoefte van de cliënt. Op basis van dit intakegesprek stellen we een Re-integratieplan op, dat ter akkordering wordt opgestuurd naar UWV.
Tijdens het vervolgtraject is er aandacht voor de drie aandachtsgebieden, waarbij we vooral maatwerk toepassen en díe begeleiding bieden waar de cliënt behoefte aan heeft.
Op het gebied van het ontwikkelen van iemands persoonlijke effectiviteit, kan er aandacht zijn voor het vergroten van het zelfvertrouwen en het uitdiepen van iemands kwaliteiten. Er wordt gedacht in mogelijkheden, zodat er weer perspectief ontstaat. Uiteraard wordt waar nodig rekening gehouden met beperkingen en kan er begeleiding worden ingezet om beter te leren omgaan met die beperkingen. Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid nemen wordt gestimuleerd. We kunnen de cliënt leren beter de grenzen aan te geven of er kan aandacht zijn voor belemmeringen in de privé situatie.
Vier L heeft specialistische rouwbegeleiders, die extra begeleiding kunnen bieden bij het leren omgaan met en accepteren van verlies van werk en/ of gezondheid. Ook kan er begeleiding geboden worden bij rouwklachten na het verlies van een dierbare.
Tijdens een Werkfit traject kan de ACT methodiek worden ingezet. Dit is een gedragstherapie, die zich richt op dieper gewortelde belemmeringen. De cliënt leert omgaan met vervelende gedachten, gevoelens en situaties met als doel het verhogen van de psychologische flexibiliteit.

In het kader van het oriënteren op passend werk, kunnen diverse testen (waaronder een persoonlijkheidstest en een beroepskeuzetest) worden ingezet, alsmede diverse oefeningen om te komen tot realistische en passende beroepsrichtingen. Dit wordt uitgewerkt in een plan van aanpak, dat als basis kan dienen voor een eventueel vervolgtraject gericht op werk. Tevens is er aandacht voor de presentatie- en sollicitatievaardigheden van de cliënt.
In het kader van het ontwikkelen van werknemersvaardigheden, kunnen we op zoek gaan naar vrijwilligerswerk, een werkervaringsplaats of een snuffelstage. De cliënt leert op deze manier werknemersvaardigheden te ontwikkelen en er is ruimte voor het opbouwen van de belastbaarheid. Door middel van Jobcoaching wordt de cliënt ook gedurende deze werkervaringsplaats begeleid.

Doelstellingen

Belemmeringen zijn in beeld gebracht, opgelost of hanteerbaar gemaakt.
De cliënt heeft voldoende zelfvertrouwen om door te stromen in een traject gericht op betaald werk.
Er is een passende en haalbare beroepsrichting bepaald.