Jobcoaching

Jobcoaching

Jobcoaching kan ingezet worden in verschillende situaties. U kunt Jobcoaching nodig hebben bij de start in een nieuwe functie, of omdat u knelpunten ervaart in uw huidige werk, of om uw belastbaarheid te bewaken en stapsgewijs op te bouwen, bijvoorbeeld bij werkhervatting na verzuim.

Het doel van Jobcoaching is uw functioneren te optimaliseren, waardoor u duurzaam uw werk kunt blijven uitvoeren. Het team van Vier L beschikt over ervaren en erkende Jobcoaches.

Werkwijze

De Jobcoach van Vier L brengt samen met u en uw werkgever de optimale werksituatie en de aandachtspunten in kaart en formuleert doelstellingen. Dit wordt vastgelegd in een coachingsplan. De Jobcoach begeleidt u vervolgens op de werkvloer bij de uitvoering van dit plan.

Doelstelling

Aan het eind van het jobcoach traject kunt u uw werk zelfstandig uitvoeren en zijn de aandachtspunten aangepakt, waardoor u uw werk voortaan zelfstandig en goed kunt uitvoeren.