Werkoriëntatie

Werkwijze

Doormiddel van het voeren van coachingsgesprekken en het uitvoeren van diverse coachingsopdrachten, wordt de cliënt gestimuleerd te onderzoeken of het wensberoep passend is, wat de voordelen en nadelen van het beroep zijn, welke opleidingen er nodig zijn, welke capaciteiten vereist zijn en wat de te verwachten ontwikkelingen in de toekomst van dit beroep zijn.

De cliënt gaat waar mogelijk op bedrijfsbezoek, interviewt mensen die het betreffende beroep uitoefenen en bezoekt eventueel opleidingsinstituten. Indien mogelijk loopt de cliënt ook enkele dagen stage (snuffelstage). Op deze wijze krijgt de cliënt een reëel inzicht in het beroep en creëert tevens een begin van een netwerk bij deze beroepsgroep.

Doelstellingen

De cliënt weet welke beroepen of beroepsrichtingen passend en realistisch zijn. Tevens is de cliënt op de hoogte welke opleiding, vaardigheden en capaciteiten nodig zijn om in dit beroep aan de slag te kunnen gaan. Ook de positieve en negatieve kanten van de beroepsrichtingen zijn helder.