Jobcoaching

Jobcoaching

Jobcoaching kan ingezet worden in verschillende situaties. Uw medewerker kan Jobcoaching nodig hebben bij het starten in een nieuwe functie, omdat er knelpunten zijn in het functioneren, of om de belastbaarheid te bewaken en stapsgewijs op te bouwen, bijvoorbeeld bij werkhervatting in spoor 1. Doel van Jobcoaching is het optimaliseren van het functioneren van de medewerker, waardoor een duurzame arbeidsrelatie mogelijk wordt en blijft. Het team van Vier L beschikt over ervaren en erkende Jobcoaches.

Werkwijze

De Jobcoach van Vier L brengt samen met werkgever en werknemer de optimale werksituatie en de aandachtspunten in kaart en formuleert doelstellingen.  Dit wordt vastgelegd in een coachingsplan. De Jobcoach geeft vervolgens vorm aan de uitvoering van dit plan middels structurering, bewaking en begeleiding. Hierbij kan gekozen worden voor licht intensieve begeleiding, de midden variant en intensieve Jobcoaching.

Doelstellingen

De werknemer en werkgever hebben voldoende handvatten om de samenwerking tussen hen beiden een duurzaam karakter te geven.