Empowerment training

Empowerment training

Deze groepstraining is gericht op het empoweren van cliënten, zodat zij (weer) effectief en succesvol in contact kunnen treden met nieuwe werkgevers. Er is aandacht voor de kwaliteiten, presentatie- en sollicitatievaardigheden van de cliënt, waar ook de non verbale communicatie wordt meegenomen. Tevens is er aandacht voor het ontwikkelen van werknemersvaardigheden

Werkwijze

Tijdens de groepstraining zullen onder andere de volgende onderwerpen behandeld worden:

 • Advisering op mogelijke zoekkanalen voor vacatures
 • Analyseren van vacatures
 • Opstellen van een Curriculum Vitae
 • In kaart brengen en gebruiken van netwerken
 • Benaderen van werkgevers
 • Inschrijven bij uitzendbureaus
 • Sollicitatiebrieven schrijven
 • Telefonische gespreksvoering
 • Benoemen van goede- en minder goede eigenschappen
 • Het benoemen van kwalificaties en motivatie
 • Persoonlijke presentatie
 • Gespreksvoering
 • Gewenst en ongewenst gedrag in een organisatie
 • Gebruik sociale media, zoals LinkedIn
 • Werknemersvaardigheden
  • Gewenst en ongewenst gedrag in een organisatie
  • Op tijd komen
  • Feedback geven en ontvangen
  • Omgaan met ziekte en verlof
  • Kinderopvang
  • Vervoer

Empowerment

De training bestaat uit praktische ondersteuning gecombineerd met rollenspelen, feedback geven en gerichte opdrachten. Tevens wordt de cliënt geactiveerd door middel van coachings- en huiswerkopdrachten.

In groepsverband vindt door middel van de interactie met medecursisten bewustwording plaats. Tevens kan een groep in rolspelsituaties van elkaar leren en elkaar stimuleren. Er zal meer acceptatie en aanname zijn door de inbreng van de medecursisten. Vier L maakt gebruik van deze groepsdynamiek.

Waar mogelijk worden cliënten begeleid bij het uitstippelen van sollicitatie activiteiten. Tevens wordt gebruik gemaakt van het netwerk van Vier L en de cliënt zelf om te solliciteren of werkervaring op te doen. Er kan gebruik worden gemaakt van het vacature zoeksysteem van Vier L, waarbinnen een zoekprofiel van de cliënt ingevoerd kan worden en dat mogelijk geschikte vacatures selecteert.

Empowerment is verweven in de totale aanpak van het traject, van de wijze van begeleiding tot het creëren van de juiste omgeving en faciliteiten. Vanaf het begin zet de trainer van Vier L zich in voor een vertrouwensband met de cliënt. De trainer zet de cliënt in zijn / haar kracht en werkt aan het bevorderen en vergroten van het zelfvertrouwen.

Er wordt veel aandacht besteed aan de sfeer in de groep, waarbij de trainer een goede sfeer in de groep stimuleert. Aan het begin van het traject worden de groepsregels bepaald, hiervoor draagt de trainer een aantal regels aan evenals de cliënten zelf.

Tegenslagen worden gezamenlijk gedeeld en verwerkt en successen worden gezamenlijk gedeeld.

De cliënten ontvangen waar mogelijk getuigschriften van snuffelstages en certificaten van gevolgde trainingen.

Vier L zet zich actief in om verzuim te voorkomen. De afspraken en bijeenkomsten wordt altijd positief afgesloten, met een vooruitblik naar de volgende bijeenkomst of afspraak. Komt een cliënt niet opdagen, dan wordt hij of zij direct gebeld. Verzuim wordt aan de gemeente gemeld. Centraal staat om in contact te blijven met de cliënt. De trainer spreekt de cliënt aan op zijn/ haar eigen verantwoordelijkheid, maar biedt ook handvatten en hulp bij het realiseren van oplossingen.

Doelstellingen

De cliënt kan zich op een correcte wijze presenteren aan een bedrijf en beschikt over de benodigde sollicitatievaardigheden. De cliënt is in staat om zelfstandig en effectief te solliciteren en weet wat een werkgever van hem/ haar verwacht op de werkvloer.

De cliënt heeft meer inzicht verkregen in communicatie en de gevolgen en effecten van non-verbale gedragingen. Tevens weet de cliënt deze toe te passen in diverse settings en hoe hij/zij een goede indruk achter kan laten.