Arbeidsdeskundig onderzoek

Arbeidsdeskundig onderzoek

Onze arbeidsdeskundige doet onderzoek naar uw arbeidsmogelijkheden, enige tijd nadat u zich ziekgemeld heeft voor uw eigen werkzaamheden en te maken heeft met beperkingen ten aanzien van werk. We adviseren zowel uw werkgever als u over de te nemen stappen.

Er komt antwoord op de volgende vragen:

  • Is uw eigen werk passend of passend te maken?
  • Is er ander passend werk voor u bij uw werkgever aanwezig?
  • Wat zijn uw mogelijkheden elders op de arbeidsmarkt?
  • Is een re-integratie 2e spoor gewenst?

Werkwijze

Dit onderzoek vindt plaats door middel van dossieronderzoek, gespreksvoering met uw werkgever en u, overleg met de bedrijfsarts en een bezoek aan uw werkplek. Kern van het onderzoek is een taak-functie analyse waarbij de belasting in de functie gedetailleerd wordt vastgesteld, waarna deze wordt afgezet tegen uw belastbaarheid. Bij overbelasting wordt onderzocht of er aanpassingen of voorzieningen nodig zijn om de werkzaamheden passend te maken. Mocht dit niet mogelijk zijn volgt verder onderzoek naar andere functies bij uw eigen werkgever. Bij ontbreken daarvan volgt onderzoek naar de mogelijkheden buiten het bedrijf.

Doelstellingen

De arbeids- en re-integratiemogelijkheden bij uw eigen werkgever én elders op de arbeidsmarkt zijn in beeld gebracht. U krijgt advies over de best te volgen re-integratieroute. Uw werkgever en u ontvangen hierover een heldere rapportage. De inzet van arbeidsdeskundig onderzoek is één van de vereiste stappen in de Wet Verbetering Poortwachter.