Elsbeth van de Ven

Vanaf 2000 ben ik werkzaam in de re-integratie. In  2014 ben ik met veel plezier gaan werken als re-integratie- /loopbaanadviseur en coach voor Vier L.

Mijn lange ervaring in zorg en re-integratie heeft mij geleerd dat mijn empathie en onderzoekend vermogen mensen in beweging zet. Ik geloof in het stimuleren van zelfstandigheid en zelfsturend vermogen. Als adviseur en coach ‘puzzel’ ik samen met de  kandidaat op een concrete en praktische manier. Voor een passende aanpak heb ik door de jaren heen uit allerlei ontwikkelde methodieken mijn eigen gereedschapskist ontwikkeld. Ik durf zo nodig voor een onconventionele, creatieve aanpak te kiezen. Mijn flexibiliteit en kennis van de arbeidsmarkt zorgen ervoor  dat ik zoek naar wat past bij de eigenheid en persoonlijkheid van de kandidaat. Die matching, dat is het waar het mij om gaat. Het is mijn uitdaging de kandidaat,  vaak vanuit een kwetsbare positie, te begeleiden bij het stap voor stap toewerken naar iets anders. Ik zorg daarbij voor kleine, haalbare stapjes. Op deze manier ontstaat er vertrouwen en kan de kandidaat keuzes maken waar hij of zij écht achter staat.

Mijn uitgangspunt is dat ik oog heb voor medewerker én werkgever. Mijn kracht is dat ik goed kan bemiddelen tussen partijen zodat we in goede samenwerking verder komen.

Elsbeth van de Ven